بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار 1387 شماره 1

مقالات

۲.

بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده براساس ریسک، در شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس

کلید واژه ها: ریسک ریسک نامطلوب نسبت شارپ نسبت پتانسیل مطلوب عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۲ تعداد دانلود : ۹۷۰
۳.

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار

۵.

بررسی رابطه سرد و گرم بودن بازار سرمایه با بازدهی کوتاه مدت عرضه های اولیه سهام

کلید واژه ها: شاخص کل بازدهی سهام عرضه اولیه گرم و سرد بودن بازار بازدهی غیر عادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۷ تعداد دانلود : ۶۷۲
۶.

قیمت گذاری ریسکهای مالی و بیمه ای تحت تبدیل ونگ

۷.

نقد و بررسی کتاب: "اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی؛ مقدمه و کاربردها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقد و بررسی کتاب اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی؛ مقدمه و کاربردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۲۴
مطالعه اطلاعات نامتقارن از اوایل دهه 1970 آغاز شد و از دهه 1980 در رشته های مالیه و اقتصاد به کار رفت. اکنون اطلاعات نامتقارن ابزار کار اصلی اقتصاد مالی شده است. جایزه نوبل سال 2001 در اقتصاد به خاطر مطالعات مربوط به اطلاعات نامتقارن به جورج آکرلف، میشل اسپنس و جوزف استیگلیتز داده شد.اطلاعات نامتقارن و شواهد نظری و عملی آن، اکنون جعبه ابزار هر متخصص اقتصاد مالی را تشکیل می دهد. نظریه اطلاعات نامتقارن بر درک ما از عملیات نهادها و بازارهای مالی، تأثیر گذاشته است. پیامدهای ناشی از اطلاعات نامتقارن برای برخی موضوعات مالی و اقتصادی مانند: بدهی شرکت، سیاست سود سهام و سرمایه گذاری، عمق و دوره زمانی چرخه های کسب و کار، نرخ رشد اقتصادی درازمدت و منشاء بحران های مالی و بین المللی در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد.این کتاب رابطه میان عوامل مالی و اقتصاد کلان را به طور واضح توضیح می دهد و درک بهتری از نهادهای مالی و نقش آنها در نوسان های اقتصادی ایجاد می کند.هدف کتاب "اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی"، ارایه توضیح قابل فهم و با کاهش پیچیدگی ریاضی است و لذا آمار، جبر مقدماتی، نمودارها و شواهد متقاعدکننده جهان واقعی را به کار می برد. مؤلف کتاب پرفسور ریکاردو ربسزوک، استاد دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ملی پلاتا آرژانتین است و توسط انتشارات دانشگاه کمبریج انگلستان در سال 2003، منتشر شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳