اقتصاد و تجارت نوین

اقتصاد و تجارت نوین

اقتصاد و تجارت نوین پاییز 1384 شماره 2

مقالات

۱.

مطالعه تطبیقی موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی با قوانین منتخب ناظر بر خدمات ایران

کلید واژه ها: سازمان تجارت جهانی تجارت الکترونیک تجارت بین الملل ،موافقت نامه تجارت خدمات قوانین ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 63 تعداد دانلود : 832
فرایند طولانی الحاق به سازمان تجارت جهانی با پذیرش ناظر ایران آغاز گردید ، یکی از الزامات الحاق به این سازمان ، تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق ، با قوانین و مقررات مندرج در موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد . موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ، یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی به شمار می رود . هدف مقاله بررسی این سوال است که طی فرایند الحاق کشور به این سازمان و پذیرش موافقت نامه خدمات ، قوانین کشور تا چه میزان قابلیت انطباق با مفاد این موافقت نامه را دارد ؟...
۲.

رشد بهره‌وری کل عوامل بخش بازرگانی ایران

۳.

موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات ایران گردشگری آزمون فرضیه گردشگری الکترونیک روش میدانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 133 تعداد دانلود : 643
هدف این مقاله ، بررسی و مطالعه موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران است . در این مقاله موانع استفاده از فناوری اطلاعات در قالب 6 طبقه مدیریتی ، انسانی ، فرهنگی - اجتماعی ، سازمانی - ساختاری ، فنی - تکنولوژیکی و محیطی طبقه بندی و با روش میدانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند . شش طبقه عوامل یاد شده به 26 عامل فرعی تر تقسیم و رتبه بندی گردیده اند . نتایج نشان می دهد به جز عوامل طبقه سازمانی - ساختاری و مدیریتی ، سایر عوامل به عنوان مانع استقرار فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران مطرح می باشند ...
۴.

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر نابرابری جنسیتی

نویسنده:

کلید واژه ها: ICT شکاف جنسیتی نابرابری جنسیتی در تحصیل نابرابری جنسیتی در کار و آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 242 تعداد دانلود : 712
ارتقاء برابری جنسیتی یکی از هداف مهم یک اقتصاد کارآمد و از راهبردهای توسعه انسانی است . مقایسه داده های کشورها نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین برابری جنسیتی و توسعه اقتصادی وجود دارد . علی رغم تلاش های بسیاری که هم ، در سطح ملی و هم ، در سطح بین المللی در رفع نابرابری و کاهش شکاف جنسیتی انجام شده است ، هنوز نابرابری در ابعاد مختلف آن در سطح جهان و حتی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد . در کشورهای در حال توسعه نابرابری شدیدتر است و. این امر فقر این کشورها را تشدید می کند ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸