اقتصاد و تجارت نوین

اقتصاد و تجارت نوین

اقتصاد و تجارت نوین سال چهارم تابستان 1387 شماره 13

مقالات

۱.

اثر سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه منتخب

۳.

فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت گردشگری، رشد اقتصادی

۵.

تعیین راهبرد برون سپاری فناوری اطلاعات در بانک های ایران

۷.

اثر سیاست های تجاری و درآمدهای نفتی بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب اوپک

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸