اقتصاد و تجارت نوین

اقتصاد و تجارت نوین

اقتصاد و تجارت نوین بهار 1385 شماره 4

مقالات

۱.

ارزیابی سیستم های پرداخت خرده فروشی های الکترونیکی ایران

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی پرداخت الکترونیکی روشهای امنیتی مدل AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 301 تعداد دانلود : 861
با توجه به رشد و گسترش تجارت الکترونیکی و افزایش حجم مبادلاتی که در این حوزه صورت می گیرد یکی از موضوعات مهم ، سیستم پرداخت و امنیت آن در شبکه جهانی اینترنت است . در این مقاله ابتدا روشهای پرداخت الکترونیکی و موضوعات امنیتی که لازم است در تعاملات الکترونیکی مورد توجه قرار گیرند ، شناسایی شده و سپس با بهره گیری از یک مدل تصمیم گیری چند معیاره ، روشهای پرداخت الکترونیکی مناسب برای خرده فروشی های ایران ارزیابی می شود ....
۲.

کاربرد مدل 3R در تدوین استراتژی ( راهبرد ) الکترونیکی محصولات شهروند

کلید واژه ها: فناوری تجارت الکترونیکی راهبرد راهبرد الکترونیکی فروش الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 93 تعداد دانلود : 282
این تحقیق مدل استراتژی (راهبرد) الکترونیکی 3R را در فروشگاه زنجیره ای شهروند به صورت عملیاتی پیاده و وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب راهبرد الکترونیکی را در سطح محصولات شناسایی می نماید . با توجه به اینکه مبحث راهبرد ، منعکس کننده دیدگاه صاحب نظران سازمان است ، در این باره به نظرات ایشان بررسی می شود . تحلیل فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و همچنین بررسی رابطه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب راهبرد الکترونیکی محصولات دو هدف عمده این مقاله را تشکیل می دهد ...
۳.

اندازه گیری سطح بلوغ تجارت الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی فعال ایران

کلید واژه ها: اینترنت ایران تجارت الکترونیکی فروشگاه الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 660
در مورد روند توسعه تجارت الکترونیکی و مراحل آن بحث های زیادی شده است . روند رو به رشد فروشگاه های اینترنتی در ایران نیز (که اغلب بدون دانش کافی در زمینه تجارت الکترونیکی صورت می گیرد) برای رفع نواقص موجود نیاز به کالبد شکافی علمی - کاربردی مناسب دارد . در این مقاله با بررسی مدل های مختلف بلوغ الکترونیکی ، مدل مناسب با شرایط ایران طراحی شد و به صورت کاربردی میزان و درجه بلوغ سایت های تجارت الکترونیکی در ایران با استفاده از اطلاعات بهار 1384 تعیین و ارزیابی شده است ...
۴.

تحلیل ساختار فعالیتهای تحقیق و توسعه : مطالعه موردی اقتصاد تحقیق و توسعه کشورهای OECD

کلید واژه ها: مخارج تحقیق و توسعه تحولات فناوری اقتصاد تحقیق و توسعه مدل های رشد درونزا کشورهای OECD

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115
عمدتا رشد اقتصادی پایدار تحولات دانش و فناوری و سرمایه انسانی را توضیح می دهد . فعالیتهای تحقیق و توسعه از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و فناوری است . از این رهگذر اغلب کشورها برای تداوم رشد اقتصادی خود ، فعالیتهای تحقیق و توسعه را گسترش می دهند . اقتصاد تحقیق و توسعه عنوان تازه ای است که طی دهه های اخیر وارد ادبیات اقتصاد دانش بنیان گردیده و سعی دارد قابلیت ، چگونگی و میزان موثر اثرگذاری تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی را توضیح دهد ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸