اقتصاد و تجارت نوین - علمی-پژوهشی

اقتصاد و تجارت نوین


علوم اقتصادی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی 

مدیر مسئول: دکتر مسعود موحدی 

سردبیر: دکتر مهدی غضنفری 

مدیر داخلی: دکتر محمد علی مرادی

مدیر اجرایی: رقیه فلیحی

هیئت تحریریه: دکتر حمید ابریشمی، دکتر علی محمد احمد وند، دکتر محمد رضا اکبری جوکار، دکتر جمشید پژویان، دکتر محمد سعید جبل عاملی، دکتر پرویز داوودی، دکتر محمد رضا رزازی، دکتر حسین عباسی نژاد، دکتر علیرضا علی احمدی، د کتر محمد فتحیان، دکتر مهدی غضنفری، دکتر اکبر کمیجانی، دکتر وحید محمودی، دکتر محمد علی مرادی، دکتر سید محمد مقیمی، دکتر مسعود موحدی، دکتر سیامک نوری، دکتر کامبیز هژبر کیانی 

نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان شهید کلانتری، ساختمان شهید الهی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

وب سایتjnec.mimt.gov.ir

پست الکترونیک:  jnec@moc.gov.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۹ دی ۱۳۸۹
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷