اقتصاد و تجارت نوین - علمی-پژوهشی

اقتصاد و تجارت نوین


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۹ دی ۱۳۸۹
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: سعید مشیری
مدیر اجرایی: زهرا صادقی
هیئت تحریریه: حمید ابریشمی، ابراهیم التجائی، جمشید پژویان، فرهاد خداداد کاشی، علی سوری، احمد کتابی، کامبیز هژبر کیانی، سعید مشیری، سید حسین میرجلیلی
وب سایت: http://jnet.ihcs.ac.ir/
پست الکترونیکی: Journal1395@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷