اقتصاد و تجارت نوین

اقتصاد و تجارت نوین

اقتصاد و تجارت نوین تابستان 1385 شماره 5

مقالات

۱.

عوامل و محرک های توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران : مطالعه موردی بانک رفاه

۲.

عوامل و محرک های توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران : مطالعه موردی بانک رفاه

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی بانکداری الکترونیکی محرک های توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 401 تعداد دانلود : 632
این مقاله عواملی که به عنوان محرک، توسعه رویکردهای بانکداری الکترونیکی را در سطح خرد اجتناب ناپذیر نموده، بررسی و تحلیل می کند. در این باره چارچوب و تصویر جامع از بانکداری الکترونیکی و رویکردها و عناصر اصلی زیربنای توسعه ارائه می شود و با تبادل نظر کارشناسان و متخصصان امور بانکی، تمامی عوامل و محرک های توسعه بانکداری الکترونیکی شناسایی شده و اهمیت نسبی هرکدام از این عوامل به عنوان دلایل راهبردی توسعه بانکداری الکترونیکی براساس تکنیک آنتروپی تعیین می شود. همچنین به دلیل نیاز صنعت بانکداری کشور در هماهنگی با موسسات و بانک های...
۳.

عوامل تاثیرگذار بر توانمندی نهادهای اقتصادی در به کارگیری سیستم های بازاریابی الکترونیکی

کلید واژه ها: بازاریابی الکترونیکی همراستایی استراتژیک زیرساخت فناوری اطلاعات اخذ و نفوذ فناوری اطلاعات پذیرش فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 953 تعداد دانلود : 632
برای نیل به بازاریابی الکترونیکی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر توانمندی نهادهای اقتصادی در به کارگیری آن موارد زیر در نظر گرفته می شود: عدم شناخت توانمندی های لازم برای پیاده سازی و به کارگیری فناوری اطلاعات- درک نادرست از زمان و مکان کاربرد فناوری در فرآیندهای کسب و کار- فقدان زیرساخت های سازمانی لازم برای استفاده از فناوری- سرمایه گذاری کلان بی برنامه در زمینه فناوری اطلاعات که گاهی منجر به ایجاد ارزش تجاری قابل قبول نمی شود و بازده مطلوبی عاید شرکت نمی گردد. تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیقی کاربردی است که در جمع آوری اطلاعات ...
۴.

رتبه بندی فروشگاه های زنجیره ای شهروند : با تاکید بر معیارهای آموزش و خلاقیت

کلید واژه ها: رتبه بندی سنجش عملکرد فروشگاه های شهروند معیارهای اقتصاد نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 149 تعداد دانلود : 663
ارزیابی و رتبه بندی صحیح فروشگاه ها همواره به عنوان سنجش عملکرد خرده فروشی ها به ویژه فروشگاه های زنجیره ای مطرح بوده است با استفاده از نتایج آن مدیران به راحتی می توانند به سنجش عملکرد دست یابند و تصمیمات مهمی مانند بسط و گسترش فروشگاه ها اولویت بندی و محک زدن ارتقا و بهبود کارایی کارکنان و ... را اتخاذ کنند و درصدد شناسایی و رفع اشکالات برآیند. برای دستیابی به این امر در این مقاله که برگرفته از تحقیقی است ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی معیارها و عوامل کیفی و کمی در ارزیابی عملکرد مدیریت فروشگاه های زنجیره ای ...
۵.

اثر کسب و کار الکترونیکی بر تقاضای بنزین : مطالعه تجربی شهر تهران

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی کسب و کار الکترونیکی تقاضای سفر تقاضای بنزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 755
مطالعه حاضر با پرداختن به مسئله تقاضای بالا برای بنزین و تبعات نامطلوب ناشی از آن به بررسی راهکارهای مختلف کاهش تقاضا برای این فرآورده می پردازد. راهکارهای آن با توجه به این واقعیت که تقاضا برای بنزین مشتق از تقاضای افراد برای سفر است در دو گروه سیاستگذاری کلی ارزیابی می شوند. راهکارهای گروه اول اشاره به سیاست های تحدیدی دارد که در آن تقاضا برای سفر افراد را محدود می کندو به طور عمده از سیاست های قیمتی و اعمال برخی مقررات خاص استفاده می شود. راهکارهای گروه دوم برکاهش نیاز به سفر متمرکز است و در آن به کاربردهای فناوری ....
۶.

اثر پرداخت های الکترونیکی بر تقاضای پول نقد

کلید واژه ها: داده های پنل پرداخت های الکترونیکی تقاضای پول نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 403 تعداد دانلود : 444
هدف مقاله حاضر مطالعه اثر روش های مختلف پرداخت های الکترونیکی بر تقاضای پول نقد است. این اثر با استفاده از آمارهای سری زمانی و همچنین اطلاعات نه کشور طی سال های 1995-2005 به صورت تجربی برآورد و مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد. مدل تقاضای پول نقد در این پژوهش به دو روش پنل دیتا و روش الگوی خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده برآورد می شود. نتایج نشان می دهند نرخ سود تعداد دستگاه های pos و کارت ها تقاضای پول نقد را کاهش و تعداد دستگاههای atm و درآمد تقاضای پول نقد را افزایش می دهند.
۷.

جهانی شدن ، یکپارچگی اقتصادی و پتانسیل تجاری : بررسی مدل جاذبه در تحلیل تجاری ایران

کلید واژه ها: جهانی شدن مدل جاذبه یکپارچگی اقتصادی داده های پانل پتانسیل تجاری دو جانبه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 200
این مقاله پس از ارائه حجم جریانات دو طرفه تجاری، موضوع یکپارچگی اقتصادی را به عنوان یک فرصت در قالب اقتصاد جهانی با استفاده از مدل جاذبه بررسی و تحلیل می کند. مدل جاذبه نیز با استفاده از داده های بین المللی سالانه 1994 تا 2005 با روش داده های پنل، برآورد می شود تا ضمن در نظر گرفتن اثرهای انفرادی مربوط به کشورهای عضو جریانات تجاری دو جانبه کشور ایران برای حضور در یکپارچکی اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس و یکپارچگی کشورهای حوزه اقیانوس هند مورد تخمین واقع شود و پتانسیل تجاری دو جانبه کشور ایران برای حضور در مورد یکپارچگی اقتصادی ....

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸