پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی)

پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی)

دانش و پژوهش در علوم تربیتی 1383 شماره 2

مقالات

۲.

بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری درس زبان انگلیسی عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

۳.

"بررسی تحلیلی پایان نامه های دانشجویان دوره کارشناسی مراکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان استان اصفهان "

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۷ تعداد دانلود : ۶۵۸
۴.

بررسی رابطه بین سبکهای رهبری معلمان با بهداشت روانی دانش آموزان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰