پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی) - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۶۷۶-۵۱۷۹
سازمان همکار: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر احمد علی فروغی ابری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۶۷۶-۳۲۸۱
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با همکاری
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر نرگش کشتی آرای
هیئت تحریریه: ابراهیم صالحی عمران، ابراهیم میر شاه جعفری، محمد حسین یارمحمدیان، سعید بهشتی، حسن پاشاشریفی، علی تقی پورظهیر، لطفعلی عابدی، نعمت الله موسی پور، غلامرضا احمدی، آذر قلی زاده، نرگس کشتی آرای
آدرس: اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، ساختمان اندیشه، دفتر مجله
تلفن: ۰۳۱۳۵۰۰۲۴۴۰
وب سایت: http://jsr-e.khuisf.ac.ir/
پست الکترونیکی: curr_journalkhuisf@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰