پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی) - علمی-پژوهشی

پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی)


 


رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

مدیر مسئول: دکتر احمد علی فروغی ابری

سردبیر: دکتر محمد حسین یار محمدیان

مدیر داخلی: دکتر نرگس کشتی آرای
هیئت تحریریه: دکترغلامرضا احمدی،  دکتر سعید بهشتی، دکتر حسن پاشا شریفی، دکتر علی تقی پور ظهیر، دکتر ابراهیم صالحی عمران، دکتر لطفعلی عابدی، دکتر آذر قلی زاده، دکتر نادر قلی قورچیان، دکتر نرگس کشتی آرای، دکتر نعمت الله موسی پور، دکتر ابراهیم میرشاه جعفری، دکتر محمد حسین یار محمدیان

نشانی: اصفهان: خیابان جی، سه راه کارخانه قند، ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان صندوق پستی: 158- 81595.

تلفن: (داخلی 2440) 9-35354001(031)    فکس: 35354015(031)

وب سایت: http://journals.khuisf.ac.ir

 

پست الکترونیک:  journal_khuisf@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰