تدریس پژوهی

تدریس پژوهی

تدریس پژوهی سال اول زمستان 1392 شماره 2

مقالات

۵.

ارزیابی درونی برنامه درسی، ریاضی پایه ششم ابتدایی از نظر معلمان (مطالعه موردی: مدارس ابتدایی ناحیه 1 شهرستان ارومیه)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 885 تعداد دانلود : 866

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱