تدریس پژوهی - علمی-پژوهشی

تدریس پژوهی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
مدیر مسئول: دکتر جمال سلیمی
ناشر: دانشگاه کردستان
p-issn: ۲۴۷۶-۵۶۸۶
صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان
توضیح آغاز اعتبار: به استناد نامه شماره 3/18/102381 تاریخ 1395/05/18 مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه «تدریس پژوهی» به اخذ اعتبار علمی-پژوهشی ، گردیده است.
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر جمال سلیمی
مدیر داخلی: دکتر سید جمال بارخدا
هیئت تحریریه: دکتر محبوبه عارفی، دکترحسن ملکی، دکترنعمت الله عزیزی، دکتر ناصر شیربگی، دکتر عباس بازرگان هرندی، دکتر سعید فرحبخش، دکتر عباس عباسپور، دکتر احمد رضا نصر اصفهانی، دکتر شهرام واحدی، دکتر نادر سلسبیلی
تلفن: ۰۸۷۳۳۴۶۶۶۰۰
وب سایت: https://trj.uok.ac.ir/
پست الکترونیکی: barkhoda.jamal@Yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳