برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی پاییز 1394 شماره 24

مقالات

۱.

بررسی رابطه گرایش به مدرنیته با سبک زندگی زنان جوان؛ مورد مطالعه: زنان جوان 15 تا 29 ساله شهر تبریز

۲.

بررسی تطبیقی تأثیر بازدارنده های دینی و غیردینی بر وقوع جرایم اقتصادی: مقایسه زندانیان زندان اوین و همتایان غیر مجرم آنان.

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۲۲
۳.

جهانی شدن، نوسازی و سیاست های جمعیتی در ایران (قبل از انقلاب، از سال 1342 تا 1355).

۴.

بررسی میزان تعارض نقش های کاری و خانوادگی در بین زنان (پلیس و معلم) و عوامل مؤثر بر آن.

۵.

عوامل مؤثر بر نحوه گذران اوقات فراغت (فراتحلیلی از پژوهش های موجود).

۷.

رابطه رفاه اجتماعی با مشارکت سیاسی معلمان (مطالعه موردی: معلمان شهر مریوان).

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶