برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی پاییز 1394 شماره 24 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه گرایش به مدرنیته با سبک زندگی زنان جوان؛ مورد مطالعه: زنان جوان 15 تا 29 ساله شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی تطبیقی تأثیر بازدارنده های دینی و غیردینی بر وقوع جرایم اقتصادی: مقایسه زندانیان زندان اوین و همتایان غیر مجرم آنان.(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۷۶
۳.

جهانی شدن، نوسازی و سیاست های جمعیتی در ایران (قبل از انقلاب، از سال 1342 تا 1355).(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی میزان تعارض نقش های کاری و خانوادگی در بین زنان (پلیس و معلم) و عوامل مؤثر بر آن.(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

عوامل مؤثر بر نحوه گذران اوقات فراغت (فراتحلیلی از پژوهش های موجود).(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

رابطه رفاه اجتماعی با مشارکت سیاسی معلمان (مطالعه موردی: معلمان شهر مریوان).(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲