برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی - نشریه علمی (وزارت علوم)

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۴۷۶-۶۴۲۹
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۸۸
مدیر مسئول: عزت اله سام آرام
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
p-issn: ۲۳۴۵-۴۹۲X
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: جعفر هزارجریبی
مدیر داخلی: معصومه قاراخانی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: مژگان فارسی
هیئت تحریریه: محمدجواد زاهدی مازندرانی، حسن سرائی، جعفرهزارجریبی، عزت الله سام آرام، محمدحسین کریم، غلامرضا لطیفی، علی اکبر تاج مزینانی، حسین راغفر، پویا علاءالدینی
آدرس: تهران‌ ـ خیابان‌ شریعتی‌ - سه‌ راه‌ ضرابخانه‌ - خیابان‌ شهید گل‌نبی‌ - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۹
وب سایت: https://qjsd.atu.ac.ir/
فکس: ۰۲۱۲۲۲۲۷۰۷۵
کد پستی: ۱۵۴۴۹۱۵۱۱۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲