برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی - نشریه علمی (وزارت علوم)

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: عزت الله سام آرام

سردبیر: جعفر هزارجریبی

مدیر داخلی: معصومه قاراخانی

هیئت تحریریه: حسن سرائی، غلامرضا لطیفی، خدیجه سفیری، هما زنجانی زاده، محمدجواد زاهدی مازندرانی، سید حسین سراج زاده، محمدحسین کریم، غلامرضا غفاری، علی اصغر کیا، عبدالعلی لهسایی زاده، عبدالله شفیع آبادی

نشانی: تهران‌ ـ خیابان‌ شریعتی‌ - سه‌ راه‌ ضرابخانه‌ - خیابان‌ شهید گل‌نبی‌ - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

تلفن: 22266617(021)      فکس: 22227075(021)

وب سایت: http://qjsd.atu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹