اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی مهر 1374 شماره 7

مقالات

۱۴.

تکنولوژی: کامپیوترهای نوزاد

۱۵.

کمیته ایرانی اتاق اکو: گزارش سمینار خصوصی سازی اکو در استانبول

۱۸.

سرمایه گذاری و تشویق مالکیت صنعتی، لازمه رشد و توسعه است

۲۰.

بازرگانی: فرصتهای همکاری اقتصادی با کشورهای حوزه اقیانوس آرام

۲۲.

خصوصی سازی راهی به سوی تکامل صنعت بیمه

سخنرانی ها

۱.

کمیت و کیفیت پسته ایران در 17 سال اخیر توسعه و بهبود یافته است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴