اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی 1385 شماره 9

مقالات

۴.

توریسم یا گردشگری ملی

۱۰.

برنامه های تامین مالی SME ها در هنگ کنگ / بخش آخر

۱۱.

عضو هیات رییسه اتاق ایران در جمع خبرنگاران

۱۲.

چهارمین همایش و نمایشگاه بازار عراق در کرمانشاه

۱۸.

نایب رییس جدید اتاق بازرگانی بین المللی انتخاب شد / مشارکت متخصصین ایرانی در تجدیدنظر ضمانتنامه های عندالمطالبه ICC

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴