اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی شهریور 1375 شماره 6

مقالات

۲.

مقالات اقتصادی: تأمین مالی پروژه های نفت و گاز در کشورهای در حال توسعه

گزارش ها

۲.

گسترش توان حمل ونقل دریائی راه حل توسعه صادرات غیر نفتی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سالانه بیش از 5/2 میلیون تن کالا جابه جا می کند جایگاه ترابری دریائی در اقتصاد ایران به بهانه برگزاری مراسم تحویل کشتی ایران مبین به ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴