اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی اسفند 1372 شماره 12

سخنرانی ها

مقالات

۲.

بحث و نظر: خط مشی های اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (نگاهی به برنامه دوم نیازها و امکانات/ قسمت سوم)

۳.

مدیریت زیست محیطی و توسعه پایدار: قوانین زیست محیطی (بخش سوم)

۴.

پسمانده ها و محیط زیست: ایجاد انگیزه برای تولید زباله کمتر (قسمت پنجم)

۵.

مقالات اقتصادی: صنعت مس در ایران

گزارش ها

۱.

گزارش تحلیلی: مذاکرات دور اروگوئه و توافق اخیر گات

۲.

گزارشی از معادن: بررسی وضعیت معادن جهان در سال 1992 (قسمت دوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴