اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی تیر 1375 شماره 4

مقالات

۲.

سخن ماه: در مخالفت با تشدید تحریم تجاری ایران، لیبی و کوبا اتاق بازرگانی بین المللی به امریکا و کلینتون هشدار داد

۷.

بانکداری در اروپای مرکزی: رومانی بانکداری موتور محرکه اقتصاد و اصلاحات اقتصادی

۹.

بازرگانی: تجارت الکترونیکی ""EDI"" و ضرورت پیوستن بخشهای بازرگانی ایران به آن (قسمت دوم و آخر)

۱۰.

صنعت: نگاهی گذرا به: صنعت ظریف و پر حجم شیشه سازی

۱۲.

تولید فرآورده های غذایی «حلال» صنعتی روبه گسترش و تجارتی روبه توسعه

۱۳.

نیروی انسانی - اشتغال: سازمان بین المللی کار

سخنرانی ها

۱.

متخصصان ایرانی حلقه اتصال رشد صنعتی کشور هستند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴