اتاق بازرگانی -

اتاق بازرگانی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: ماهنامه
مدیر مسئول: مدیر امور تحریریه: محمد شریفی
ناشر: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
صاحب امتیاز: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
سردبیر: ایمان فرجام نیا
آدرس: تهران، خیابان مفتح جنوبی، کوچه افشار، پلاک 8 طبقه اول، مرکز امور فرهنگی و نشر
تلفن: ۰۲۱۸۸۳۸۱۳۵۵
وب سایت: http://otaghiranonline.ir/tag/11445/0
پست الکترونیکی: editorialiccima@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴