پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر زمستان 1388 شماره 16 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

ارزیابی ارتباط بین ساختار تامین مالی و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری منابع در دارایی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

بررسی تأثیر استراتژی توسعه نام تجاری بر جایگاه ذهنی شرکت های خدماتی (مطالعه موردی بانک و شرکت های خدماتی تابعه با نام تجاری پاسارگاد در شهر تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

بررسی استراتژی های رقابتی شرکت های صادرکننده برتر ایرانی در سال 1386(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

بررسی عوامل موثر بر سیاست تقسیمی سود شرکت های شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۳ تعداد دانلود : ۵۷۵
۹.

عوامل تأثیرگذار بر تعهد مشتری در بانکداری الکترونیک: امتحان مدل بانکداری الکترونیک «کاسیم» در بانک های تجارت شهرستان مشهد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)