پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر 1384شماره 5 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۴.

بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و میزان بدهی با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری و اندازه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۴۸