پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر پاییز 1388 شماره 15 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه از کتابخانه و اثرات آن بر موفقیت تحصیلی آنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۳۸۹
۳.

بررسی میزان صرفه جویی در هزینه و زمان حاصل از تغییر سیستم در ایستگاه های جمع آوری و حمل زباله شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۰ تعداد دانلود : ۷۱۷
۴.

استفاده از استراتژی آمیخته های ترفیعی و تشویقی مناسب جهت جذب هیات علمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین تأمین کنندگان در زنجیره تامین با تلفیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی صنایع خودروسازی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

بررسی رابطه بین متغیرهای حسابداری و ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

بررسی همبستگی EVA با ROE در ارزیابی عملکرد صنایع شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۹۸۴