پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر 1385 شماره 6 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۳.

توسعه مدلی برای ارزیابی کارایی و رشد بهره وری در مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۵ تعداد دانلود : ۶۵۶
۶.

بررسی رابطه بین ویژگیهای نقش کارکنان با تمایل به ترک خدمت آنان در ادارات دولتی شهرستان رفسنجان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۹ تعداد دانلود : ۵۱۶