پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر 1385 شماره 8 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۴.

بررسی رابطه استاندارد توسعه گر منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمان (مطالعه موردی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۷۵۹