پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر 1384شماره 2 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین تغییرات بازده سهام با تغییرات اقلام صورت و زیان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1380 - 1375)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۳ تعداد دانلود : ۵۵۴
۳.

مقایسه تطبیقی شاخصهای بهره وری تولید سیمان با بکارگیری مدل برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی در کارخانه سیمان شاهرود)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۶ تعداد دانلود : ۶۰۷