روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)

روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)

روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سال سی و هشتم زمستان 1387 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثرات آموزشهای اولیه تحولی خانواده محور ، بر رشد حرکتی کودکان دارای نشانگان داون از تولد تا 24 ماهگی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

رابطه استرس ادراک شده و سلامت عمومی ، با توجه به سبک های تبیین(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اثر آموزش های راهبردهای خود - نظم بخشی بر راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و اهداف پیشرفت دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی مردود در درس ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تاثیر آموزش دو راهبرد فراشناختی SQP4R و خود-نظارتی ، بر درک مطلب خواندن دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی و موفقیت تحصیلی فرزندان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی مقالات پژوهشی کشور در خصوص بهداشت روانی مدارس طی سال های 1381 - 1352(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تعیین رابطه نظرات مدیران در باره محتوای دوره های آموزشی ضمن خدمت و مهارت های حرفه ای آنان در دبیرستان های پسرانه شهرستان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی نقش « مشکلات سازگاری با مسایل روزمره » ، در رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی ، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه بروز خشم حالتی - صفتی اسپیلبرگر(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

ضرورت تاسیس ، ساختار آموزشی و محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد آموزش علوم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۶۱۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱