روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران) - نشریه علمی (وزارت علوم)

روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران) (نشریه علمی وزارت علوم)


 توقف انتشارشناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ بهمن ۱۳۸۲
مدیر مسئول: دکتر غلامعلی افروز
ناشر: دانشگاه تهران
صاحب امتیاز: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر غلامعلی افروز
آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مقابل کوی نصر، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱