روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)

روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)

روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 1379 شماره 61

مقالات

۱.

رویکرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقای مستمر کیفیت گروههای آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی

۲.

فلسفه آموزش و پرورش از دیدگاه جان هنری نیومن

۳.

بررسی نقش اختلالات شخصیت در درمان بیماران مبتلا به اختلالات تغذیه

۴.

ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاههای تربیت مدرس‘تهران‘وعلوم پزشکی ایران(سالهای1365-1373)

۵.

ارزیابی هوش گروهی از کودکان آذری با مقیاس های گوداینف-هریس و ماتریس های پیشرونده ریون

۶.

دیدگاه گیری در کودکان پیش دبستانی:بررسی مقایسه ای درون فردی و بین فردی

۷.

بررسی عوامل آسیب زا درمدارس شهر تهران

۸.

مقایسه هوش غیرکلامی دانش آموزان ناشنوا و شنوا در گروههای سنی شش‘نه و دوازده سال

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱