مطالعات بین المللی

مطالعات بین المللی

مطالعات بین المللی 1385 شماره 10 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

برخوردهای دو بینش دادگرانه : حقوق بشر دوستانه در اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلح جهاد حقوق اسلامی اصلاح حقوق بشر دوستانه کنوانسیونهای ژنو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 771
با پدیداری گونه‌های گوناگون درگیری و روشهای نوین جنگی که در افغانستان و عراق پیاده شد ، حقوق بشر دوستانه با مشکلات تازه‌تری روبه رو شده است . گفتمانهای گوناگونی درباره منطقه گرایی حقوق بین المللی بشر دوستانه در جریان است . گفتمان نسبیت گرایی فرهنگی که تنها در دانشگاهها جریان داشت به تازگی توجه همه کشورها را جلب کرده و حقوق بشر دوستانه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است . با این همه ، پیش بینی سودمندیها و آسیبهای موضوع منطقه‌گرایی برای حقوق بین المللی بشر دوستانه ضروری است...
۲.

جنگ با تروریسم : ترفندی علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تروریسم حقوق بشر جنگ ایالات متحده آمریکا یازده سپتامبر بشریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 576
نویسنده در مقاله حاضر سعی دارد تا با بررسی موضوع جنگ با تروریسم به تجزیه و تحلیل معنا و مفهوم اصلی آن با تاکید بر گمراه کننده بودن این اصطلاح بپردازد . نویسنده با درک ویژگیهای جنگ با تروریسم به وجود مختصات ترور در این فرآیند معتقد است . وی بر این باور است که در واقع با به کارگیری ترور عملا یک برنامه جهانی تهدید به حمله ، بدون توجه به عامل زمان و مکان تعقیب می‌شود و به همین علت با ارعاب مردم به وجود یک پدیده نامعلوم و نامشخص ، رضایت ضمنی آنها در نظارت بیشتر بر زندگی آنها ، اتخاذ تدابیر امنیتی و برقراری محدودیت بر آزادیهایشان از قبل جلب می‌گردد ...
۳.

خط مشی سیاسی دولت آمریکا در کمک به دولت اندونزی در واقعه تسونامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمریکا اندونزی سازمان ملل مساعدتهای بشر دوستانه تسونامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 333
در 26 دسامبر 2004 ، زمین لرزه و تسونامی نواحی شمال و غرب سواحل سوماترا و جزایر کوچک و دو دست این منطقه را در بر گرفت . میزان تلفات جانی ناشی از این حادثه در کشور اندونزی 128715 نفر اعلام شد . دولتهای استرالیا ، هندوستان ، ژاپن و آمریکا به دنبال وقوع این حادثه اقدام به تشکیل یک گروه همکاری در جهت تنظیم و تقویت فرآیند مساعدت به حادثه دیدگان نمودند که در ششم ژانویه 2005 در اجلاسی که در جاکارتا برگزار گردید ، این گروه همکاری ، تمامی مسئولیتهای خود را به سازمان ملل متحد واگذار نمود ...
۴.

تقابل آرمان گرایی درونی و واقع گرایی بیرونی در سیاست خارجی ایران در پرتو تحولات جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران سیاست خارجی واقع گرایی روابط خارجی آرمان گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 649
به نظر می‌رسد سیاست خارجی ایران همواره متاثر از آرمان گرایی در محیط‌ داخلی و واقع گرایی در محیط خارجی بوده است . در حالی محیط داخلی و تحولات سیاسی آن به دلایل تاریخی و فرهنگی ؛ آرمان گرایی و بلند پروازی و تبدیل شدن به قدرت برتر را به عنوان نقش اصلی سیاست خارجی تعریف کرده‌اند ، محیط خارجی و تحولات آن مانعی در برابر این بلند پرواری بوده است . با توجه به افزایش اهمیت متغیرهای خارجی در دوران جهانی شدن و نیز پس از یازدهم سپتامبر ، به نظر می‌رسد این تقابل بار دیگر خود را نشان داده است ...
۵.

بحران معنویت در باختر زمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هستی شناختی معنویت هنجار بشریت باختر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 902
به رغم اینکه در قرن بیست و یکم سرعت تحولات فزونی یافته ولی بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که برخی پایه‌های ارزشی و معنوی جامعه بشری لرزان و سست شده است . اگرچه برخی در این راستا به علوم طبیعی متوسل می‌شوند ، ولی بسیاری از قوانین طبیعی همان جایگاه و ارزش گذشته خویش را دارا هستند . با فرض این موضوع ، پس چگونه می‌توان ارزشهای معنوی و دینی بشری را زیر پرسش برد ؟ به ویژه اینکه انسان در رابطه خویش با متن دچار تغییر بنیادین نگشته است . نوشتار پیش رو بر این باور است که بازنگری در مبادی فکری مادیگری سبب می‌شود تا ...
۶.

گفتمان دادگری در جهان کنونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق زنان ایران حقوق بشر دادگری حقوق بین المللی فلسفه دادگری دادگری موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 558
قطعنامه 1441 مجوز حمله نظامی آمریکا و متحدین این کشور به عراق را صادر نکرده است . اقدامات یکجانبه با ادعای مبارزه با تروریسم و نقض حقوق بشر در چارچوب ساختار کنونی سازمان ملل متحد توجیه پذیر نیست . برخی از کشورهای اروپایی در مبارزات حقوقی تلاش بسیار می‌نمایند که هنجارهای مللی و منطقه را به عنوان هنجارهای اساسی و جهان شمول مطرح سازند . نوشته پیش روی با بررسی برخی از اسناد بین المللی از قبیل مسائل مربوط به حقوق بشر و کنوانسیون محو هرگونه نابرابری علیه زنان بر اقتضائات منطقه‌ای و تفاوتهای فرهنگی تاکید نموده است ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰