مطالعات بین المللی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات بین المللی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
e-issn: ۲۶۷۶-۵۱۳۶
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۸۵
مدیر مسئول: دکتر مهدی ذاکریان
p-issn: ۱۷۳۵-۲۰۴۵
صاحب امتیاز: مهدی ذاکریان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمود منشی‌پوری
مدیر داخلی: دکتر حامد عمویی
مدیر اجرایی: دکتر الهام حسین‌خانی
هیئت تحریریه: دکتر الهه کولایی، دکتر رضا سیمبر، دکتر انوشیروان احتشامی، دکتر آرشین ادیب مقدم، دکتر مهران کامروا، دکتر سیدجواد امام‌جمعه‌زاده، دکتر مهدی ذاکریان، دکتر مجید عباسی
تلفن: ۰۲۱۶۵۱۱۹۷۳۲
وب سایت: http://www.isjq.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰