تاریخ روابط خارجی

تاریخ روابط خارجی

فصلنامه تاریخ روابط خارجی 1382 شماره 17

مقالات

۱.

طرح اتحاد ایران و اروپا در دوره صفوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۰ تعداد دانلود : ۸۲۵
یکی از جاذبه های ایجاد روابط میان ایران و اروپا در دوره صفوی وجود دشمن مشترک خطرناکی به نام امپراتوری عثمانی بود. این همدردی، عاملی برای پیدایش این اندیشه گردید که اتحاد میان ایران و اروپا و جنگهای همزمان و مشترک با عثمانی، منجر به شکست آن دولت خواهد گردید.
۲.

سابقه تاریخی روابط ایرانیان با منطقه جنوب شرقی آسیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۴ تعداد دانلود : ۳۹۸
در این پژوهش، روابط ایران با کشورهای جنوب شرقی آسیا، به ویژه کشورهای مسلمان اندونزی، مالزی و برونئی از سه دیدگاه فرهنگ، ادبیات و زبان شناسی مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.
۳.

توقف تجارت برده و اوضاع داخلی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۴۰۲
در دهه 1840، دولت انگلیس فشار زیادی بر محمد شاه وارد نمود تا تجارت بردگان سیاه را که از راه خلیج فارس به ایران وارد می شوند متوقف سازد. مقاله می کوشد چگونگی توقف تجارت برده و مشکلات ناشی از آن را مورد بررسی قرار دهد.
۴.

تاسیس اداره آسیا در وزارت امور خارجه روسیه ( تزاری )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹
هدف این مقاله، روشن نمودن علل و انگیزه های حکومت تزاری روسیه از تاسیس اداره آسیا و نشان دادن ساختار داخلی و وظایفی است که بر عهده آن گذاشته شده بود. این پژوهش مبتنی بر اسناد و مدارک منتشر نشده آرشیو رسمی سیاست خارجی روسیه است.
۵.

استخدام مورگان شوستر آمریکایی و پیامدهای آن در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۳۳۴
درباره علل ناکامی شوستر، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. خودخواهی و خودسری وی در برابر مقامهای داخلی و خارجی، ناآشنایی به دیپلماسی و تندروی در پاره ای از اقدامها موجب برکناری و سرانجام اخراج وی از ایران شد.ش
۶.

سخنی چند در باره ورود اولین مولد برق به ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۳۲۶
با وجود آنکه برخی ناصر الدین شاه قاجار را وارد کننده برق به ایران می دانند، اما با توجه به کوتاه بودن عمر آن لامپها می توان نتیجه گرفت که آنها به وسیله باتری روشن می شدند و با تکیه براسناد مرکز اسناد وزارت امور خارجه، ی توان ثابت کرد که مرحوم حاج محمد باقر میلانی، اولین وارد کننده مولد برق به ایران بوده است.
۷.

ورود مجلس شورای ملی به صحنه روابط خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۲۶۱
با ورود مجلس شورای ملی به صحنه روابط خارجی، گروهی جدید از اسناد به وجود آمدند که نشاندهنده نخستین پیگیریهای مجلس شورای ملی اول در زمینه روابط خارجی هستند. معنای دیگر این تحولات این بود که تصویب مجلس شرط رسمیت یافتن هرگونه عهدنامه منعقده با دولتهای خارجی بود.
۸.

آرشیو اسناد وزارت امور خارجه ایتالیا

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۳
تاریخ تشکیل آرشیو وزارت امور خارجه ایتالیا به زمان پیش از اتحاد ایتالیا باز می گردد که اسناد وزارت امور خارجه “پادشاهی ساردنی” به صورت دوره ای ، به آرشیو مرکزی آن حکومت منتقل شده و در آنجا نگهداری می شدند.
۹.

جایگاه فرانسه در تاریخ روابط خارجی ایران ، از آغاز سلطنت مظفرالدین شاه تا انقراض قاجاریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۲
ابوالحسن غفاری، نویسنده کتاب، نتیجه گیری کرده است که مسایل ایران و روابط آن با دیگر کشورها، متاثر از راهبردی کلی سیاست خارجی فرانسه در ارتباط با اروپا بود و خطر نفوذ فرانسه برای ایران، کمتر از انگلیس و روسیه نبود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷