حسین حیدری تبریزی

حسین حیدری تبریزی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

Exploratory-cumulative vs. Disputational Talk on Cognitive Dependency of Translation Studies: Intermediate level students in focus

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۲
The present study set out to determine the effect of implementing exploratory-cumulative talk in comparison to disputational talk on cognitive (meaning development and organization of thought as well as problem solving ability) dependency of intermediate level students in translation studies. In order to achieve the objectives of the study, a quasi-experimental-pretest-posttest-statistical study was conducted in which 63 linguistically homogeneous B.A students in translation studies at the IAU-Shahreza branch, in experimental and control groups were the participants. Administering cognitive dependency questionnaire before and after implementing the treatment, exploratory-cumulative talk, helps the researcher to find out the possible effect of it against the control group, disputational talk, in translator training courses. The results of the data analysis indicate that the difference between the posttest mean scores of the experimental and control groups do not reach statistical significance. However, by conventional criteria, the difference between the pretest and posttest scores of the experimental group was considered statistically significant by large effect size. The application of the present study findings in translator training courses may pave the way for translation teachers and translation students to follow more fruitful approaches.
۲.

Gender-related Ethnographic Study on the Role of Partnership Values in Motivating Iranian EFL Learners’ Engagement in the Learning Process

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۰
New approaches and methods to language learning and teaching have drawn the attention of many researchers. This study aimed at investigating the role of Iranian EFL learners’ attitudes towards the value components of the Partnership Approach (PA) on motivating their active engagement in the learning process. A descriptive research method (survey study) was used, and 72 male and female Iranian EFL students whose ages ranged from 18 to 26 were randomly selected to participate in the study. They were asked to respond to a five-point Likert-scale questionnaire addressing the objectives of the study, and then 30 of the participants were randomly interviewed to reveal the possible consonance with the questionnaire outcomes. The study was conducted at Islamic Azad University (IAU), Najafabad Branch. The findings indicated that although both male and female participants showed significantly positive attitudes towards the value components of the PA, except for the inclusivity value, female participants held significantly higher positive attitudes. The highest motivational value from both male and female participants’ point of view was for the challenge value component. However, reciprocity and inclusivity were the value components with the lowest motivational values from the male and female participants’ point of view, respectively. Focusing on the importance of the psychological factors in education, the findings of the study may encourage both education policy-makers and practitioners in the field to think more critically, and make more reasonable decisions for their policy and practice.
۳.

The Effect of Employing Critical Needs Analysis on Iranian Intermediate Learners' Speaking Skills Improvement

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳
English is taught all over the world either as a foreign or second language. It is taught as a foreign language in the Iranian educational system as well. However, it has always been the issue that EFL programs have been developed without conducting a systematic needs analysis from the learners’ perspective. The present study examined the effect of employing critical needs analysis on the learners' speaking skills improvement. To this end, 128 Iranian intermediate learners from three language institutes were selected and assigned to two experimental and control groups. The learners' Necessities, Wants and Lacks through a questionnaire and semi-structured interview were investigated. The experimental group received treatment based on the results of the interview and questionnaire. The results of the inferential statistics showed that the students' highest mean score was in the Necessities sub-dimension, followed by the Lacks, and Wants sub-dimensions which revealed that the students' needs were mostly the items which were necessary for the learners' use of language. In contrast, the control group received treatment based on the pre-determined syllabus of the course. The results of an independent sample t-test indicated that in the post-test, the speaking scores of the participants in the experimental group were significantly higher than the scores in the control group.
۴.

Evaluation of the Latest Pre-Service Teacher Education Curriculum in EFL Context: A Testimony of Teachers, Teachers Educators and Student Teachers' Perspectives

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۴
Teacher training programs in Iran have undergone extensive investigations and modifications since the establishment of educational institutions. This interest in teacher education has emerged from the innovative approaches to teaching suggested by the trends and findings of the time. Regarding the importance of curriculum evaluation in the EFL teacher education, this study mainly focused on the adequacy and effectiveness of the latest EFL pre-service teacher education curriculum through the eyes of the key stakeholders. Both quantitative and qualitative data were used in the study. The participants of the study were 227 teachers, teacher educators, and senior student teachers. The data were gathered through a 35-item Likert scale questionnaire on the curriculum courses with stated objectives for each course and semi-structured interviews. The findings revealed that the latest curriculum was adequately laid out and positively evaluated by the participants in terms of pedagogic and linguistic competence although there were some shortcomings and slight differences in the participants' perceptions. There were some slight perceptual differences among the participants. The findings of this study may provide some helpful suggestions for promoting the latest EFL pre-service teacher education curriculum.
۵.

The Influence of Autonomy on Iranian EFL Learners’ Vocabulary Podcasting Tasks, Gain and Retention

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۱
The use of podcasts in learning has been supported by distance education theories that deal with the role of interaction as well as communication in improving teaching and learning. New technologies such as podcasts can have influential learner support in distance education and address learner cognitive requirements by incorporating communication within study resources. The present study investigated the effects of learners’ autonomy on their vocabulary podcasting tasks, gain and retention in an E-learning context. Two separate one-way multivariate analysis of variance (one-way MANOVA) were run in order to answer the questions. The results revealed that autonomy levels significantly affected Iranian EFL learners’ vocabulary gain and retention. The participants who had higher autonomy levels had higher levels of vocabulary gain as well as retention applying audio podcasts plus still pictures and audio podcasts plus animated pictures. As the effects of attitude and autonomy on language learning are unquestionable, the present study can help teachers and learners have better considerations of attitude and autonomy in an E-learning context.
۶.

Employing Photovoice to Raise Intercultural Sensitivity and Reflective Thinking of Male and Female Iranian EFL Learners

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۳۲
Developing L2 learners' intercultural sensitivity and reflective thinking is essential for second language learning. Thus, this study aimed to investigate the impact of photovoice on intercultural sensitivity and reflective thinking. To this end, a sample of 48 intermediate EFL learners was recruited from an English language institute in Isfahan, Iran and placed into a photovoice group (PG) and a control group (CG) using a quasi-experimental design. An Intercultural Sensitivity Scale (ISS) was employed as a pretest and posttest. The collected data were analyzed by running a two-way MANCOVA. The results indicated a significant improvement of the PG regarding reaching the higher levels of intercultural sensitivity and the PG's female participants outperformed their male counterparts in gaining higher scores in three dimensions of the ISS. The students' writings accompanied the taken photos were also coded by two raters. The results revealed that photovoice resulted in higher levels of reflective thinking. To explore the photovoice participants' attitudes, a semi-structured interview was conducted. The emerging codes indicated that the participants had positive attitudes towards the photovoice project. Thus, the photovoice method could give the EFL learners an opportunity to raise the levels intercultural sensitivity and reflective thinking.
۷.

Employing Participatory Learning through the Use of Photovoice in Iranian EFL Learning Settings: The Case of Reflective Narratives

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۴۴
Photovoice is a participatory action research method which aims to enable students to create compelling visual representations and identify the local social issues.  This paper attempted to investigate the impact of photovoice as an innovative method on the levels of reflection manifested in EFL learners' narratives. To this end, a convenience sample of 48 Iranian intermediate EFL learners including 17 males and 31 females, learning English in two institutes located in Isfahan, Iran, were chosen. Before research implementation, the participants were provided with comprehensive photovoice guidance and workshop. The learners had to present their photos and narratives during a semester which took about two months. The collected data include 237 photographs and 48 essays which were learners' critical reflection on the photos. Then, the levels of reflection in their narratives were measured by Kember (2008) and Ryan and Ryan's (2012) frameworks. According to the results, poverty and air pollution were the most prominent social concerns captured by the participants. Furthermore, photovoice incredibly fostered Iranian EFL learners' reflection, and they all had positive attitudes toward participatory learning. This study could have pedagogical implications for the learners and practitioners in the field of SLA. They can employ innovative methods such as photovoice as a participatory learning tool to improve critical reflection.
۸.

An Investigation of Iranians and International English Students'Attitudes towards Intercultural Communicative Competence

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۹
The present study aimed to investigate the attitudes and perceived nature of thinking and understanding towards intercultural communicative competence (ICC) among International English major students. Accordingly, this study employed the paradigm of a sequential mixed-method research, in which it comprised a qualitative phase followed by a quantitative phase. The participants of the first phase of the study were 30 undergraduate English major students in their third year at Isfahan Islamic Azad University in Iran; and the participants of the second phase of the study included 30 international ESL students in their first year at Gonzaga University (GU), in Washington, U.S. The analysis of narratives in the first phase of the study indicated that the participants had diverse attitudes towards intercultural encounters. The results of the statistical analyses of the second phase of the study showed that the most important individual difference variables directly influencing students’ intercultural communicative competence were their communication apprehension and their perceived communicative competence. This study also showed that students’ self-image as communicators were of utmost importance: if students believe they are good communicators in English, theyare more likely to be self-confident and are more likely to take part in intercultural encounters. Thus, instructors should help students achieve a realistic self-image about their performance in English and support them if they lack self-confidence.  
۹.

The Impact of Employing Telegram App on Iranian EFL Beginners’ Vocabulary Teaching and Learning

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
In the present technology era, a new trend of using social media or social networking sites (SNSs) has been developed. Social media has a lot to offer when it comes to education in general and second language acquisition (SLA) in particular. This study aimed at investigating the impact of Telegram, as an available social network, on learning L2 vocabulary by Iranian EFL beginners. To achieve this aim, a quasi-experimental research design was used. Thirty one Iranian students, aged 10-14, were selected through the convenience sampling method. The teacher taught English vocabulary to the participants in two ways: for four weeks by using Telegram and for another four weeks through the traditional face-to-face classroom instruction. Comparison of the scores obtained from words taught through Telegram and the scores of the traditionally-taught lexical items gave rise to the conclusion that learning vocabulary through the social network was more effective than the traditional approach. This study could help the teachers and material developers to consider incorporation of technology and common applications in language classes for the purpose of L2 vocabulary acquisition.
۱۰.

Translation Quality Assessment of English Equivalents of Persian Proper Nouns: A case of bilingual tourist signposts in Isfahan

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۶
This study evaluated the translation quality of English equivalents of Persian proper nouns in the tourist signs and bilingual boards in Isfahan. To find different errors in the translations of the bilingual boards and tourist signs, the data were collected directly by taking picture or writing exactly from the available tourist signs and bilingual boards. Then, the errors were assessed by Multilingual eLearning in Language Engineerin (MeLLANGE) translation error typology, a model for evaluating and marking the errors of a project by Leonardo da Vinci center of education and culture in the University of Paris. The findings revealed that the most frequent errors in Persian-English translation were related to errors of incorrect cases in full upper cases, errors of transferring the content by source language intrusion in the un-translated translatable cases and errors related to the syntax of language. As a conclusion, using expert and knowledgeable translators, applying a consistent method, and employing a comprehensive and standard system can be effective to reduce such errors.
۱۱.

ss sessnn the Quality of Persian Translation of Orwell’s Nineteen Eighty-Four Based on House’s Model: Overt-Covert Translation Distinction

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۶
This study aimed to assess the quality of Persian translation of Orwell's (1949) Nineteen Eighty-Four by Balooch (2004) based on House's (1997) model of translation quality assessment. To do so, 23 pages (about 10 percent) of the source text were randomly selected. The profile of the source text register was produced and the genre was realized. The source text profile was compared to the translation text profile. The result of this comparison was dimensional mismatches and overt errors. The dimensional mismatches were categorized based on different dimensions of register including field, tenor, and mode. The overt errors which were based on denotative mismatches and target system errors were categorized into omissions, additions, substitutions, and breaches of the target language system. Then, the frequencies of occurrences of subcategories of overt errors along with their percentages were calculated. The overt errors and dimensional errors were analyzed carefully. The dimensional mismatches as well as a large number of major overt errors such as omissions and substitutions indicated that the translation was not in accordance with the House's view stating that literary works needed to be translated overtly. In other words, mismatches on different levels of register showed that the cultural filter was applied in translation and the second-level functional equivalence required for overt translation was not reached. As a result, the Persian translation of Nineteen Eighty-Four did not fulfill the criteria to be an overt translation. Instead, this translation tended to be a covert one.
۱۲.

بررسی نقش مترجمان زن در تاریخ ترجمه ایران در 100 سال اخیر

کلید واژه ها: ایران تاریخ ترجمه نقش زنان مترجم 100 سال اخیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۳ تعداد دانلود : ۵۶۲
این پژوهش درصدد بررسی نقش زنان مترجم، در تاریخ ترجمه ایران، در 100 سال اخیر است. روش پژوهش توصیفی است و از دو ابزار پرسش نامه و مصاحبه (جمعاً با 54 صاحب نظر ترجمه) برای گردآوری داده ها استفاده می کند. داده ها، پس از طبقه بندی و کدگذاری، با نرم افزار SPSS تحلیل می شود. یافته های این پژوهش نشان داد که بانوان مترجم به رغم مشکلات اقتصادی، اجتماعی، و خانوادگی نقشی تأثیرگذار در تاریخ ترجمه و نیز ادبیات ایران داشته اند. ادبیات کودک مطلوب ترین حوزه ترجمه برای آن ها بوده و بیش ترین آثار از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است. به نظر می رسد سطح تحصیلات خانواده عامل مهمی در پیشرفت آنان بوده است. موفقیت آنان با توجه به مشکلات فراوانشان نشانه واضحی است که پشتکار، آموزش، و تجربه عوامل حقیقی موفقیت آنان بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان