عزیزه چالاک

عزیزه چالاک

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

Exploratory-cumulative vs. Disputational Talk on Cognitive Dependency of Translation Studies: Intermediate level students in focus

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۱
The present study set out to determine the effect of implementing exploratory-cumulative talk in comparison to disputational talk on cognitive (meaning development and organization of thought as well as problem solving ability) dependency of intermediate level students in translation studies. In order to achieve the objectives of the study, a quasi-experimental-pretest-posttest-statistical study was conducted in which 63 linguistically homogeneous B.A students in translation studies at the IAU-Shahreza branch, in experimental and control groups were the participants. Administering cognitive dependency questionnaire before and after implementing the treatment, exploratory-cumulative talk, helps the researcher to find out the possible effect of it against the control group, disputational talk, in translator training courses. The results of the data analysis indicate that the difference between the posttest mean scores of the experimental and control groups do not reach statistical significance. However, by conventional criteria, the difference between the pretest and posttest scores of the experimental group was considered statistically significant by large effect size. The application of the present study findings in translator training courses may pave the way for translation teachers and translation students to follow more fruitful approaches.
۲.

Gender-related Ethnographic Study on the Role of Partnership Values in Motivating Iranian EFL Learners’ Engagement in the Learning Process

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۸
New approaches and methods to language learning and teaching have drawn the attention of many researchers. This study aimed at investigating the role of Iranian EFL learners’ attitudes towards the value components of the Partnership Approach (PA) on motivating their active engagement in the learning process. A descriptive research method (survey study) was used, and 72 male and female Iranian EFL students whose ages ranged from 18 to 26 were randomly selected to participate in the study. They were asked to respond to a five-point Likert-scale questionnaire addressing the objectives of the study, and then 30 of the participants were randomly interviewed to reveal the possible consonance with the questionnaire outcomes. The study was conducted at Islamic Azad University (IAU), Najafabad Branch. The findings indicated that although both male and female participants showed significantly positive attitudes towards the value components of the PA, except for the inclusivity value, female participants held significantly higher positive attitudes. The highest motivational value from both male and female participants’ point of view was for the challenge value component. However, reciprocity and inclusivity were the value components with the lowest motivational values from the male and female participants’ point of view, respectively. Focusing on the importance of the psychological factors in education, the findings of the study may encourage both education policy-makers and practitioners in the field to think more critically, and make more reasonable decisions for their policy and practice.
۳.

The Effect of Employing Critical Needs Analysis on Iranian Intermediate Learners' Speaking Skills Improvement

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
English is taught all over the world either as a foreign or second language. It is taught as a foreign language in the Iranian educational system as well. However, it has always been the issue that EFL programs have been developed without conducting a systematic needs analysis from the learners’ perspective. The present study examined the effect of employing critical needs analysis on the learners' speaking skills improvement. To this end, 128 Iranian intermediate learners from three language institutes were selected and assigned to two experimental and control groups. The learners' Necessities, Wants and Lacks through a questionnaire and semi-structured interview were investigated. The experimental group received treatment based on the results of the interview and questionnaire. The results of the inferential statistics showed that the students' highest mean score was in the Necessities sub-dimension, followed by the Lacks, and Wants sub-dimensions which revealed that the students' needs were mostly the items which were necessary for the learners' use of language. In contrast, the control group received treatment based on the pre-determined syllabus of the course. The results of an independent sample t-test indicated that in the post-test, the speaking scores of the participants in the experimental group were significantly higher than the scores in the control group.
۴.

A Systematic Review of Compliments among Iranian Persian Speakers: Past, Present, and Future Directions

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
Compliments (Cs) and compliment responses have been a prevailing topic of study in pragmatics due to their pivotal role in effective intercultural and transcultural interactions. This paper provides a comprehensive survey of research on compliments in the Persian language conducted over almost about the past four decades. It summarizes key findings of compliments in the Persian language used by Iranian speakers of Persian, discusses the significance of these findings, and speculates the future directions of research on complimenting studies on Persian language. An extensive bibliographical search on studies on this particular area yielded a database of nine studies on Persian Cs for this systematic review. After a brief exploration of the background of compliment studies done by prominent scholars in other languages, we provide a working definition of compliments. We then examine studies to date of complimenting behavior in Persian, highlighting similarities and differences, and any emerging trends. We provide a synthesis of the research conducted in this area, the theoretical frameworks, and the methodologies used in different studies, including data collection and data analysis. Based on the review of previous studies, we speculate on some possible directions for future research in this area.   
۵.

The Influence of Autonomy on Iranian EFL Learners’ Vocabulary Podcasting Tasks, Gain and Retention

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۱
The use of podcasts in learning has been supported by distance education theories that deal with the role of interaction as well as communication in improving teaching and learning. New technologies such as podcasts can have influential learner support in distance education and address learner cognitive requirements by incorporating communication within study resources. The present study investigated the effects of learners’ autonomy on their vocabulary podcasting tasks, gain and retention in an E-learning context. Two separate one-way multivariate analysis of variance (one-way MANOVA) were run in order to answer the questions. The results revealed that autonomy levels significantly affected Iranian EFL learners’ vocabulary gain and retention. The participants who had higher autonomy levels had higher levels of vocabulary gain as well as retention applying audio podcasts plus still pictures and audio podcasts plus animated pictures. As the effects of attitude and autonomy on language learning are unquestionable, the present study can help teachers and learners have better considerations of attitude and autonomy in an E-learning context.
۶.

Contributory Role of Praise in Improving Collocational Knowledge of University Students Majoring in TEFL and Linguistics

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۶
The power of praise in changing student behavior is that it both indicates teacher approval and informs the student about how the praised academic performance or behavior conforms to teacher expectations. Notably, praise plays a significant role in the rate and success of learning process in general, and in language learning classroom in particular. Accordingly, the present study sought to investigate the significant influence of praise on the growing trend of university students with different majors, namely, TEFL and linguistics. To this end, from the population of students majoring in English, at the Islamic Azad University, Isfahan, Iran, two classes of sophomore students were selected, each containing thirty participants. Subsequently, the experimental group was exposed to a wide variety of distinguishing instructor praise expressions throughout the entire term while the students in the control group were not praised and encouraged. The results of the t- test revealed that the group which was praised by the instructor during the term progressed substantially in comparison with the other group. Moreover, there appeared to be a positive correlation between instructor praise and learner progress. Evidently, the results of the present study may have practical implications for EFL teachers, materials developers, and syllable designers.
۷.

Employing Photovoice to Raise Intercultural Sensitivity and Reflective Thinking of Male and Female Iranian EFL Learners

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۳۱
Developing L2 learners' intercultural sensitivity and reflective thinking is essential for second language learning. Thus, this study aimed to investigate the impact of photovoice on intercultural sensitivity and reflective thinking. To this end, a sample of 48 intermediate EFL learners was recruited from an English language institute in Isfahan, Iran and placed into a photovoice group (PG) and a control group (CG) using a quasi-experimental design. An Intercultural Sensitivity Scale (ISS) was employed as a pretest and posttest. The collected data were analyzed by running a two-way MANCOVA. The results indicated a significant improvement of the PG regarding reaching the higher levels of intercultural sensitivity and the PG's female participants outperformed their male counterparts in gaining higher scores in three dimensions of the ISS. The students' writings accompanied the taken photos were also coded by two raters. The results revealed that photovoice resulted in higher levels of reflective thinking. To explore the photovoice participants' attitudes, a semi-structured interview was conducted. The emerging codes indicated that the participants had positive attitudes towards the photovoice project. Thus, the photovoice method could give the EFL learners an opportunity to raise the levels intercultural sensitivity and reflective thinking.
۸.

English Needs Analysis in the Workplace: The Case of Engineers in Esfahan Steel Company

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱۳
Nowadays, English language plays an important role in the job of engineers and it is necessary to become familiar with engineers’ objectives, attitudes, and expectations in order to have an appropriate course design. The purpose of this study was to explore the needs analysis of English learning of engineers in Esfahan Steel Company (ESCO). This study aimed at investigating the required level of language skills in performing their jobs effectively, the employees’ attitude towards their English professional courses, their professional needs, their language skills and tasks, and the difficulties they face while studying a language. A questionnaire consisting of 25 items was distributed among the engineers working at ten sections of ESCO. In addition, interviews and observations were done in order to increase the reliability of the research. Time, financial resources, and worker expectations ask for more reliable methods to provide a better situation in the workplace. Based on the findings obtained from this study, it can be concluded that receptive skills were perceived as a bit more important than the productive skills to perform the job effectively and the revision of the current professional training programs seems to be necessary to offer appropriate ESP course curriculum.
۹.

An Investigation of Iranians and International English Students'Attitudes towards Intercultural Communicative Competence

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۴
The present study aimed to investigate the attitudes and perceived nature of thinking and understanding towards intercultural communicative competence (ICC) among International English major students. Accordingly, this study employed the paradigm of a sequential mixed-method research, in which it comprised a qualitative phase followed by a quantitative phase. The participants of the first phase of the study were 30 undergraduate English major students in their third year at Isfahan Islamic Azad University in Iran; and the participants of the second phase of the study included 30 international ESL students in their first year at Gonzaga University (GU), in Washington, U.S. The analysis of narratives in the first phase of the study indicated that the participants had diverse attitudes towards intercultural encounters. The results of the statistical analyses of the second phase of the study showed that the most important individual difference variables directly influencing students’ intercultural communicative competence were their communication apprehension and their perceived communicative competence. This study also showed that students’ self-image as communicators were of utmost importance: if students believe they are good communicators in English, theyare more likely to be self-confident and are more likely to take part in intercultural encounters. Thus, instructors should help students achieve a realistic self-image about their performance in English and support them if they lack self-confidence.  
۱۰.

Employing Participatory Learning through the Use of Photovoice in Iranian EFL Learning Settings: The Case of Reflective Narratives

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۴۳
Photovoice is a participatory action research method which aims to enable students to create compelling visual representations and identify the local social issues.  This paper attempted to investigate the impact of photovoice as an innovative method on the levels of reflection manifested in EFL learners' narratives. To this end, a convenience sample of 48 Iranian intermediate EFL learners including 17 males and 31 females, learning English in two institutes located in Isfahan, Iran, were chosen. Before research implementation, the participants were provided with comprehensive photovoice guidance and workshop. The learners had to present their photos and narratives during a semester which took about two months. The collected data include 237 photographs and 48 essays which were learners' critical reflection on the photos. Then, the levels of reflection in their narratives were measured by Kember (2008) and Ryan and Ryan's (2012) frameworks. According to the results, poverty and air pollution were the most prominent social concerns captured by the participants. Furthermore, photovoice incredibly fostered Iranian EFL learners' reflection, and they all had positive attitudes toward participatory learning. This study could have pedagogical implications for the learners and practitioners in the field of SLA. They can employ innovative methods such as photovoice as a participatory learning tool to improve critical reflection.
۱۱.

Impact of Teacher Motivational Practice on Iranian EFL Learners’ Request and Refusal Speech Acts Production

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۵
The purpose of the study was to examine how teacher motivational practice might influence Iranian EFL Learners’ Request and Refusal Speech Acts Production. To this end, five instruments were used to provide appropriate responses to research questions: (a) Quick Placement Test (b) the Motivational Orientation of Language Teaching classroom observation scheme, (c) the Post-Lesson Teacher Evaluation scale, (d) student motivational state questionnaire and (e) Discourse Completion Task administered to 300 male students from 12 classes (upper intermediate senior high schools of 6 districts in Isfahan, Iran. The research indicates that, there is statistically significant difference between the students in high motivation index teachers’ (HMIT) classes and low motivation teachers’ (LMIT) classes with respect to their request speech act posttest scores. There was also a statistically significant difference between the students in HMIT and LMIT classes concerning their refusal speech act posttest scores. So it seems a must for the EFL curriculum developers at Iranian ministry of education and training to think about remedies for improving motivation among their EFL teachers for persuading their students to provide more practical and real opportunities to use English in a class and so on.
۱۲.

English Needs Analysis of Iran Air Airport Services Personnel at Isfahan Airport

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۴
Although English language plays an important role in the job of aviation personnel, language needs of these employees have been taken for granted. This study aimed at investigating the extent to which English is used by the employees at Iran Air airport services at Isfahan Airport, the required level of basic language skills in performing their jobs effectively, and the employees’ attitude towards their English professional courses. A questionnaire consisting of 24 items was constructed and distributed among all the employees working at three sections of Iran Air airport services (Ramp Control, Customer Services, and Baggage Services). Besides, Observation was done by the researcher at the airport to find out the basic language problems of the aviation personnel, and interviews were done with the head of each sections. The findings proved that English language is highly used in the employees’ jobs and they are not satisfied with their training courses. Also, the Ramp Control and Baggage Services employees considered speaking as the most important skill, while Baggage Services employees considered reading and writing as the important ones. Finally, it can be concluded that revision of the current professional training programs seems to be necessary to offer appropriate ESP course curriculum.
۱۳.

Integration of Serious Games in Teaching English as a Foreign Language to Iranian Children

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۴
Nowadays computers are increasingly being incorporated into school curriculums and serious games are occupying the educational games markets. This article addressed the integration of serious games as tools for learning and teaching English in Iranian schools to zero-beginner students. An experiment was concluded using Computer Assisted Language Learning (CALL) to investigate the effectiveness of using serious games; namely, Mingoville English as an educational aid and also to examine parents, students and instructors’ attitudes towards using serious games. To this end, 60 female students were chosen and divided into two groups. The control group was taught in the conventional way and the experimental group received the educational aiding material Mingoville, a web-based serious game program, as the treatment. The results of the analyses revealed that the experimental group outperformed the control group as the method of teaching was changed. The study also showed the willingness of children, their parents, and teachers toward using such games. It can be concluded that using serious games such as Mingoville can be regarded as an effective tool in teaching English to Iranian EFL children at schools and language institutes. The study can benefit teachers and heads of institutes to add serious games as aiding instructional materials to their English classes.
۱۴.

Translation Quality Assessment of English Equivalents of Persian Proper Nouns: A case of bilingual tourist signposts in Isfahan

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۴
This study evaluated the translation quality of English equivalents of Persian proper nouns in the tourist signs and bilingual boards in Isfahan. To find different errors in the translations of the bilingual boards and tourist signs, the data were collected directly by taking picture or writing exactly from the available tourist signs and bilingual boards. Then, the errors were assessed by Multilingual eLearning in Language Engineerin (MeLLANGE) translation error typology, a model for evaluating and marking the errors of a project by Leonardo da Vinci center of education and culture in the University of Paris. The findings revealed that the most frequent errors in Persian-English translation were related to errors of incorrect cases in full upper cases, errors of transferring the content by source language intrusion in the un-translated translatable cases and errors related to the syntax of language. As a conclusion, using expert and knowledgeable translators, applying a consistent method, and employing a comprehensive and standard system can be effective to reduce such errors.
۱۵.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر آموزش زبان از طریق آموزش تکلیف محور بر پیشرفت یادگیری درک مطلب دانش آموزان در ایران (The effect of task-based instruction on reading comprehension of Iranian EFL learners)

نویسنده:

کلید واژه ها: تکلیف درک مطلب آموزش تکلیف محور دامنه لغت روش دستوری-ترجمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۹ تعداد دانلود : ۳۲۴
این تحقیق یادگیری لغات انگلیسی برای درک مطلب دانش آموزان از طریق آموزش تکلیف محور را مورد بررسی قرار داد. صد و سی وپنج دانش آموز دختر دبیرستانی از دو سطح مختلف تحصیلی یعنی کلاس اول و چهارم از یکی از دبیرستان های شهر اصفهان انتخاب شدند. آن ها به طور تصادفی در چهار گروه یعنی دو کلاس شاهد و دو کلاس آزمایش در دو سطح مختلف قرار گرفتند. جهت ارزیابی درک مطلب دانش آموزان در ابتدای شروع ترم و قبل از تدریس دروس یک آزمون از هر چهار گروه به عمل آورده شد. گروه های آزمایش لغات چهار درس را از طریق آموزش تکلیف محور و گروه های شاهد همان تعداد دروس را به شیوه ی سنتی آموزش دیدند. در پایان ترم، درک مطلب دو گروه در هر دو سطح توسط آزمون دیگری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از طریق مقایسه ی میانگین بین دوکلاس شاهد وآزمایش در هر دو سطح نشان داد که گروه آزمایش که از طریق تکلیف محور آموزش دیده بودند بهتر از گروه کنترل که به شیوه سنتی آموزش دیده بودند به آزمون پاسخ داده بودند. همچنین تست نمونه مستقل نشان داد که عملکرد کلاس اولی ها بهتر از عملکرد کلاس چهارمی ها بود.
۱۶.

ss sessnn the Quality of Persian Translation of Orwell’s Nineteen Eighty-Four Based on House’s Model: Overt-Covert Translation Distinction

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۵
This study aimed to assess the quality of Persian translation of Orwell's (1949) Nineteen Eighty-Four by Balooch (2004) based on House's (1997) model of translation quality assessment. To do so, 23 pages (about 10 percent) of the source text were randomly selected. The profile of the source text register was produced and the genre was realized. The source text profile was compared to the translation text profile. The result of this comparison was dimensional mismatches and overt errors. The dimensional mismatches were categorized based on different dimensions of register including field, tenor, and mode. The overt errors which were based on denotative mismatches and target system errors were categorized into omissions, additions, substitutions, and breaches of the target language system. Then, the frequencies of occurrences of subcategories of overt errors along with their percentages were calculated. The overt errors and dimensional errors were analyzed carefully. The dimensional mismatches as well as a large number of major overt errors such as omissions and substitutions indicated that the translation was not in accordance with the House's view stating that literary works needed to be translated overtly. In other words, mismatches on different levels of register showed that the cultural filter was applied in translation and the second-level functional equivalence required for overt translation was not reached. As a result, the Persian translation of Nineteen Eighty-Four did not fulfill the criteria to be an overt translation. Instead, this translation tended to be a covert one.
۱۷.

Equivalence in Technical Texts: The Case of Accounting Terms in English-Persian Dictionaries

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۴
Translating accounting documents, in general, and accounting terminology, in particular, is not a simple task, especially when the new terms keep created in pace with accounting developments. This study was carried out to find the most common and preferable ways to translate accounting terms from English into Persian. Also, an attempt was made to identify the frequently used patterns of word-formation in the rendition of technical terms in English and Persian. To this end, Mir dictionary was selected and the accounting terms were identified and categorized. Then, patterns of word-formation in English and Persian were identified. Also, a comparison was made between the English accounting terms and their Persian equivalents in order to determine the translation strategies used. The results of the study revealed that the most frequently employed patterns of word-formation for rendering the accounting terms in English and Persian are noun+noun and adj+noun and the most commonly used translation strategy is transposition.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان