عزیزه چالاک

عزیزه چالاک

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

Exploratory-cumulative vs. Disputational Talk on Cognitive Dependency of Translation Studies: Intermediate level students in focus

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۵
The present study set out to determine the effect of implementing exploratory-cumulative talk in comparison to disputational talk on cognitive (meaning development and organization of thought as well as problem solving ability) dependency of intermediate level students in translation studies. In order to achieve the objectives of the study, a quasi-experimental-pretest-posttest-statistical study was conducted in which 63 linguistically homogeneous B.A students in translation studies at the IAU-Shahreza branch, in experimental and control groups were the participants. Administering cognitive dependency questionnaire before and after implementing the treatment, exploratory-cumulative talk, helps the researcher to find out the possible effect of it against the control group, disputational talk, in translator training courses. The results of the data analysis indicate that the difference between the posttest mean scores of the experimental and control groups do not reach statistical significance. However, by conventional criteria, the difference between the pretest and posttest scores of the experimental group was considered statistically significant by large effect size. The application of the present study findings in translator training courses may pave the way for translation teachers and translation students to follow more fruitful approaches.
۲.

The Influence of Autonomy on Iranian EFL Learners’ Vocabulary Podcasting Tasks, Gain and Retention

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
The use of podcasts in learning has been supported by distance education theories that deal with the role of interaction as well as communication in improving teaching and learning. New technologies such as podcasts can have influential learner support in distance education and address learner cognitive requirements by incorporating communication within study resources. The present study investigated the effects of learners’ autonomy on their vocabulary podcasting tasks, gain and retention in an E-learning context. Two separate one-way multivariate analysis of variance (one-way MANOVA) were run in order to answer the questions. The results revealed that autonomy levels significantly affected Iranian EFL learners’ vocabulary gain and retention. The participants who had higher autonomy levels had higher levels of vocabulary gain as well as retention applying audio podcasts plus still pictures and audio podcasts plus animated pictures. As the effects of attitude and autonomy on language learning are unquestionable, the present study can help teachers and learners have better considerations of attitude and autonomy in an E-learning context.
۳.

Contributory Role of Praise in Improving Collocational Knowledge of University Students Majoring in TEFL and Linguistics

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۸
The power of praise in changing student behavior is that it both indicates teacher approval and informs the student about how the praised academic performance or behavior conforms to teacher expectations. Notably, praise plays a significant role in the rate and success of learning process in general, and in language learning classroom in particular. Accordingly, the present study sought to investigate the significant influence of praise on the growing trend of university students with different majors, namely, TEFL and linguistics. To this end, from the population of students majoring in English, at the Islamic Azad University, Isfahan, Iran, two classes of sophomore students were selected, each containing thirty participants. Subsequently, the experimental group was exposed to a wide variety of distinguishing instructor praise expressions throughout the entire term while the students in the control group were not praised and encouraged. The results of the t- test revealed that the group which was praised by the instructor during the term progressed substantially in comparison with the other group. Moreover, there appeared to be a positive correlation between instructor praise and learner progress. Evidently, the results of the present study may have practical implications for EFL teachers, materials developers, and syllable designers.
۴.

Employing Photovoice to Raise Intercultural Sensitivity and Reflective Thinking of Male and Female Iranian EFL Learners

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۲
Developing L2 learners' intercultural sensitivity and reflective thinking is essential for second language learning. Thus, this study aimed to investigate the impact of photovoice on intercultural sensitivity and reflective thinking. To this end, a sample of 48 intermediate EFL learners was recruited from an English language institute in Isfahan, Iran and placed into a photovoice group (PG) and a control group (CG) using a quasi-experimental design. An Intercultural Sensitivity Scale (ISS) was employed as a pretest and posttest. The collected data were analyzed by running a two-way MANCOVA. The results indicated a significant improvement of the PG regarding reaching the higher levels of intercultural sensitivity and the PG's female participants outperformed their male counterparts in gaining higher scores in three dimensions of the ISS. The students' writings accompanied the taken photos were also coded by two raters. The results revealed that photovoice resulted in higher levels of reflective thinking. To explore the photovoice participants' attitudes, a semi-structured interview was conducted. The emerging codes indicated that the participants had positive attitudes towards the photovoice project. Thus, the photovoice method could give the EFL learners an opportunity to raise the levels intercultural sensitivity and reflective thinking.
۵.

English Needs Analysis in the Workplace: The Case of Engineers in Esfahan Steel Company

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
Nowadays, English language plays an important role in the job of engineers and it is necessary to become familiar with engineers’ objectives, attitudes, and expectations in order to have an appropriate course design. The purpose of this study was to explore the needs analysis of English learning of engineers in Esfahan Steel Company (ESCO). This study aimed at investigating the required level of language skills in performing their jobs effectively, the employees’ attitude towards their English professional courses, their professional needs, their language skills and tasks, and the difficulties they face while studying a language. A questionnaire consisting of 25 items was distributed among the engineers working at ten sections of ESCO. In addition, interviews and observations were done in order to increase the reliability of the research. Time, financial resources, and worker expectations ask for more reliable methods to provide a better situation in the workplace. Based on the findings obtained from this study, it can be concluded that receptive skills were perceived as a bit more important than the productive skills to perform the job effectively and the revision of the current professional training programs seems to be necessary to offer appropriate ESP course curriculum.
۶.

Employing Participatory Learning through the Use of Photovoice in Iranian EFL Learning Settings: The Case of Reflective Narratives

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۳۸
Photovoice is a participatory action research method which aims to enable students to create compelling visual representations and identify the local social issues.  This paper attempted to investigate the impact of photovoice as an innovative method on the levels of reflection manifested in EFL learners' narratives. To this end, a convenience sample of 48 Iranian intermediate EFL learners including 17 males and 31 females, learning English in two institutes located in Isfahan, Iran, were chosen. Before research implementation, the participants were provided with comprehensive photovoice guidance and workshop. The learners had to present their photos and narratives during a semester which took about two months. The collected data include 237 photographs and 48 essays which were learners' critical reflection on the photos. Then, the levels of reflection in their narratives were measured by Kember (2008) and Ryan and Ryan's (2012) frameworks. According to the results, poverty and air pollution were the most prominent social concerns captured by the participants. Furthermore, photovoice incredibly fostered Iranian EFL learners' reflection, and they all had positive attitudes toward participatory learning. This study could have pedagogical implications for the learners and practitioners in the field of SLA. They can employ innovative methods such as photovoice as a participatory learning tool to improve critical reflection.
۷.

An Investigation of Iranians and International English Students'Attitudes towards Intercultural Communicative Competence

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۸
The present study aimed to investigate the attitudes and perceived nature of thinking and understanding towards intercultural communicative competence (ICC) among International English major students. Accordingly, this study employed the paradigm of a sequential mixed-method research, in which it comprised a qualitative phase followed by a quantitative phase. The participants of the first phase of the study were 30 undergraduate English major students in their third year at Isfahan Islamic Azad University in Iran; and the participants of the second phase of the study included 30 international ESL students in their first year at Gonzaga University (GU), in Washington, U.S. The analysis of narratives in the first phase of the study indicated that the participants had diverse attitudes towards intercultural encounters. The results of the statistical analyses of the second phase of the study showed that the most important individual difference variables directly influencing students’ intercultural communicative competence were their communication apprehension and their perceived communicative competence. This study also showed that students’ self-image as communicators were of utmost importance: if students believe they are good communicators in English, theyare more likely to be self-confident and are more likely to take part in intercultural encounters. Thus, instructors should help students achieve a realistic self-image about their performance in English and support them if they lack self-confidence.  
۸.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر آموزش زبان از طریق آموزش تکلیف محور بر پیشرفت یادگیری درک مطلب دانش آموزان در ایران (The effect of task-based instruction on reading comprehension of Iranian EFL learners)

نویسنده:

کلید واژه ها: تکلیف درک مطلب آموزش تکلیف محور دامنه لغت روش دستوری-ترجمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۲۴۳
این تحقیق یادگیری لغات انگلیسی برای درک مطلب دانش آموزان از طریق آموزش تکلیف محور را مورد بررسی قرار داد. صد و سی وپنج دانش آموز دختر دبیرستانی از دو سطح مختلف تحصیلی یعنی کلاس اول و چهارم از یکی از دبیرستان های شهر اصفهان انتخاب شدند. آن ها به طور تصادفی در چهار گروه یعنی دو کلاس شاهد و دو کلاس آزمایش در دو سطح مختلف قرار گرفتند. جهت ارزیابی درک مطلب دانش آموزان در ابتدای شروع ترم و قبل از تدریس دروس یک آزمون از هر چهار گروه به عمل آورده شد. گروه های آزمایش لغات چهار درس را از طریق آموزش تکلیف محور و گروه های شاهد همان تعداد دروس را به شیوه ی سنتی آموزش دیدند. در پایان ترم، درک مطلب دو گروه در هر دو سطح توسط آزمون دیگری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از طریق مقایسه ی میانگین بین دوکلاس شاهد وآزمایش در هر دو سطح نشان داد که گروه آزمایش که از طریق تکلیف محور آموزش دیده بودند بهتر از گروه کنترل که به شیوه سنتی آموزش دیده بودند به آزمون پاسخ داده بودند. همچنین تست نمونه مستقل نشان داد که عملکرد کلاس اولی ها بهتر از عملکرد کلاس چهارمی ها بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان