بررسی های بازرگانی

بررسی مقایسه ای آثار درآمدی و تورمی لایحه مالیاتی بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا و خدمات موضوع قانون تجمیع عوارض

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳۸