کلید واژه ها: Tourism Recreation Complexes Residential economic growth Hotels

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۶۷ - ۷۲
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷

چکیده

Contemporary architecture by symbolic and visual design creates an image in the minds of tourists so that these images are then converted to urban brands. Combining symbolic monuments and modern buildings in the world today is a promising development of cities in many municipalities, municipalities and government agencies to freely and without regard to the needs of their local employs all the resources and capital to meet their local needs of foreign tourists in order to cope with the global tourism and earn easy money. This study discusses the importance of residential leisure complex architectural impact on the tourism industry tried using smooth transition regression (STR) and annual data from 1978 to 2007 time period attempts to exامینe the impact of a residential entertainment complex nonlinear architecture tourism infrastructure in the tourism industry. Results confirm the impact of tourism on nonlinearity residential resort complex architecture that entertainment complex architecture has resided in both the positive and significant effect on the tourism industry during the period. It should be noted that a threshold value of tourism infrastructure is set 608/20 percent. In addition, the results showed that the release rate of exchange is a significant positive effect on tourism in Iran.

تبلیغات