مطالعات طب ورزشی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات طب ورزشی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
e-issn: ۲۵۳۸-۱۵۱۲
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۸۹
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: دکتر داود خضری
مدیر مسئول: دکتر علی شریف نژاد
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
p-issn: ۲۳۲۲-۱۶۵۸
صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر رضا رجبی
مدیر داخلی: زیبا استوان
هیئت تحریریه: احمد ابراهیمی عطری، نادر رهنما، صدرالدین شجاع الدین، علی شریف نژاد، منصور صاحب الزمانی، حیدر صادقی، محمدحسین علیزاده، مهرداد عنبریان، فریبا محمدی
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، پلاک 3، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
وب سایت: http://smj.ssrc.ac.ir/
پست الکترونیکی: smj@ssrc.ac.ir
کد پستی: ۱۵۸۷۹۵۸۷۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳