مطالعات طب ورزشی - علمی-پژوهشی

مطالعات طب ورزشی

 


 

این نشریه مشتق شده از نشریه پژوهش در علوم ورزشی می باشد.

 


 

درجه علمی: علمی- پژوهشی

 

دوره انتشار: دوفصلنامه

 

مدیرمسئول: دکتر رضا قراخانلو

 

سردبیر: دکتر رضا رجبی

 

مدیر داخلی: راضیه ایرانی

 

صفحه آراء: زهرا نوری

 

هیات تحریریه:  دکتراحمدابراهیمی عطری،دکتررضارجبی،دکترنادررهنما، دکتر مهرداد عنبریان، دکتر صدرالدین شجاع الدین، دکترمحمدحسین علیزاده،دکتر حیدر صادقی

نشانی: تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3- کد پستی 1587958711

 

تلفن:88529122(021)    دورنگار: 88747795(021)

 

وب سایت: http://smj.ssrc.ac.ir/

 

پست الکترونیک: smj@SSRC.ac.ir

 


 

آرشیو نشریه:

 


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۸۹
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰