مطالعات ایرانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات ایرانی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۸۴
مدیر مسئول: دکتر عنایت‌الله شریف‌پور
ناشر: دانشگاه شهید باهنر کرمان
p-issn: ۱۷۳۵-۰۷۰۰
صاحب امتیاز: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی
سردبیر: دکتر محمدرضا صرفی
مدیر داخلی: دکتر محمد مطلبی
هیئت تحریریه: دکتر سجاد آیدنلو، دکتر معصومه باقری حسن کیاده، دکتر اللهیار خلعتبری، دکتر زهره زرشناس، دکتر صدیقه علیپور، محمدرضا صرفی، دکتر سید محمّد طیّبی، دکتر مهشید میرفخرایی، دکتر شمس‌الدین نجمی*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر مارک جان البریخت، دکتر محمود امیدسالار، دکتر سالومه غلامی
وب سایت: https://jis.uk.ac.ir/
پست الکترونیکی: rfarhang@uk.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰