علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر) - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: یوسف امینی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۱۷۳۵-۷۰۳۹
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
سردبیر: وحید قاسمی
مدیر داخلی: احمدعلی حسابی
هیئت تحریریه: یعقوب احمدی، ابــراهیم انصــاری، حسیـن بنی‌فاطمـــه، علی‌حسین حسین‌زاده، منصور حقیقتیان، رحیــــم فرخ‌نیـــا، صمـــد کلانتـــری، عبدالعلی لهسایی‌زاده، علـی‌رضـا محسنـی
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، دانشکده علوم اجتماعی
تلفن: ۰۹۱۶۶۱۵۷۳۰۱
وب سایت: http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/
پست الکترونیکی: ider62@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸