علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی شوشتر سال چهارم پاییز 1389 شماره 10 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر اصلاح الگوی مصرف گاز خانواده های شهرستان سمیرم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

بررسی علل گرایش دختران به تحصیلات عالی (مطالعه موردی شهر ایلام)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

شناخت و ارزیابی عوامل مؤثر در انتخاب دانشگاه محل تحصیل توسط متقاضیان تحصیلات دانشگاهی (جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 895 تعداد دانلود : 58
۴.

اثرات آگهی های تجاری بر شیوه زندگی (نمونه مطالعه: شهر شیراز)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

بررسی توسعه نیافتگی اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن در بین ساکنان شهرستان کهگیلویه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

بررسی عوامل مرتبط با بارداری ناخواسته در بین زنان باردار 15-49 ساله در شهر شیراز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت اجتماعی جوانان دبیرستانی شهر دهلران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

بررسی ارتباط بین توسعه پایدار صنایع کشور و طراحی صنعتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸