علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی شوشتر زمستان 1385 پیش شماره 2 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۵.

نقش مدیریت مؤسسات فرهنگی در ایجاد و ارتقاء سرمایه های اجتماعی و رابطه آن با استراتژی توسعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۵ تعداد دانلود : ۵۱۲
۷.

بررسی رابطه زمینه های اجتماعی با آنومی در میان دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان رامهرمز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۶ تعداد دانلود : ۵۸۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷