آموزش و ارزشیابی(علوم تربیتی) - نشریه علمی (وزارت علوم)

آموزش و ارزشیابی(علوم تربیتی) (نشریه علمی وزارت علوم)


صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مدیر مسئول: دکتر علی‌اصغر کوشافر

سردبیر: دکتر سیّدداود حسینی‌نسب

مدیر داخلی: یوسف ستـاری

هیئت تحریریه: دکتر یوسف ادیب، دکتر محمد حسنی، دکتر سیّدداود حسینی‌نسب، تبریزدکتر زینب خانجانی، دکتر اکبر رضایی، دکتر علی‌اصغر کوشافر، دکتر جواد مصرآبادی

نشانی: تبریز، ضلع شرقی اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ساختمان باشگاه پژوهشگران، دفتر مجلات، مجله علوم تربیتی. کد پستی: 5157944533

تلفکس:33322175(041)

پست الکترونیک: Instruction@iaut.ac.ir

 وب سایت: http://journal.iaut.ac.irشناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۳
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵