فنون ادبی - نشریه علمی (وزارت علوم)

فنون ادبی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۳۲۲-۳۴۴۸
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه اصفهان
p-issn: ۲۰۰۸۸۰۲۷
صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر اسحاق طغیانی
مدیر داخلی: دبیر تخصصی: محبوبه همتیان
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: زهرا بهشتی نژاد
هیئت تحریریه: دکتر احمد امیری خراسانی، دکتر سید احمد پارسا، دکتر تقی پورنامداریان، دکتر یحیی طالبیان، دکتر محمود مدبری، دکتر فاطمه مدرسی، دکتر سید علی اصغر میر باقری فرد، دکتر سید مهدی نوریان***اعضای هیات تحریریه بین المللی:دکتر صفر عبدالله، دکتر محمد ناصر، دکتر گارنیک آساتوریان، دکتر چندر شیکهر
آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، دفتر مجله فنون ادبی
تلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۲۶۸۰
وب سایت: https://liar.ui.ac.ir/
پست الکترونیکی: Liar@res.ui.ac.ir
کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۴۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹