مطالعات خلیج فارس -

مطالعات خلیج فارس


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
e-issn: ۲۷۱۷-۱۷۷۹
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محمد بهرام زاده
p-issn: ۲۳۸۳-۰۲۲۰
صاحب امتیاز: بنیاد ایران شناسی
سردبیر: دکتر حکمت الله ملاصالحی
مدیر داخلی: مریم السادات میرحیدری
هیئت تحریریه: دکتر محمد بهرام زاده، دکتر سیدصادق سجادی، دکتر عبدالحسین صفائی، دکتر علیرضا عباسی سمنانی، دکتر عبدالکریم مشایخی، دکتر محمدمهدی مظاهری، دکترحکمت اله ملاصالحی، دکتر محمدحسن نامی، دکتر محمدباقر وثوقی
آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، بنیاد ایران شناسی، معاونت پژوهشی
تلفن: ۰۲۱۸۸۲۱۲۰۰۴
وب سایت: https://persiangulf.iranology.ir/
پست الکترونیکی: mags@iranology.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۶۰۸۹۲۲
کد پستی: ۱۴۳۷۸۳۵۸۵۹

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲