دین و سیاست فرهنگی - علمی-پژوهشی (حوزوی)

دین و سیاست فرهنگی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر حمید پارسانیا
ناشر: شورای عالی انقلاب فرهنگی
p-issn: ۲۴۲۳-۷۱۲۴
صاحب امتیاز: شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: دکتر سید محمدحسین هاشمیان
مدیر داخلی: دکتر سیدمحمدعلی غمامی
مدیر اجرایی: کارشناس مجله: سید سعید طوطیان
هیئت تحریریه: دکتر نصرالله آقاجانی، دکتر حسن آقانظری شاهرودی، دکتر علیرضا اعرافی، دکتر عبدالکریم بهجت پور، دکتر حسن خیری، دکتر حسن دانایی فرد، دکتر حسین سوزنچی، دکتر علی عباسی، دکتر محمد فتحعلی خانی
آدرس: قم - بلوار شهید صدوقی - بلوار فردوسی - کوچه 22 - پلاک 48
تلفن: ۰۲۵۳۲۹۳۳۶۹۸
وب سایت: http://www.jrcp.ir/
پست الکترونیکی: jrcp.ir@gmail.com
کد پستی: ۳۷۱۳۱۱۵۱۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰