جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - علمی-پژوهشی

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان   

مدیر مسئول: دکتر سعید موحدی  

سردبیر: دکتر محمد حسین رامشت  

مدیر اجرایی: اعظم صفرآبادی  

هیات تحریریه: حسن بیک محمدی، مسعود تقوایی، سعید جهانبخش اصل، محمد رضا حافظ نیا، محمد حسین رامشت، علی اصغر رضوانی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، محمد تقی رهنمایی، اصغر ضرابی، بهلول علیجانی، حسنعلی غیور، مجتبی یمانی 

نشانی: اصفهان، دانشگاه اصفهان، سازمان مرکزی، معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه دوم، اداره چاپ، انتشارات و مجلات، دفتر مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی .

تلفن: 7934230 (0311)    فکس: 7932177 (0311)  

وب سایت:  uijs.ui.ac.ir 

پست الکترونیک: am_safarabadi@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۹ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵