مطالعات زبان و گویش های غرب ایران - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات زبان و گویش های غرب ایران (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
e-issn: ۲۶۷۶-۵۷۳X
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۴
مدیر مسئول: شجاع تفکری رضائی
ناشر: دانشگاه رازی کرمانشاه
p-issn: ۲۳۴۵-۲۵۷۹
صاحب امتیاز: دانشگاه رازی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: عامر قیطوری
هیئت تحریریه: علی افخمی، محمود بی‌جن‌خان، علی درزی، ویدا شقاقی، سیدمصطفی عاصی، مجتبی منشی‌زاده، علی سلیمی، بهمن زندی، شهلا رقیب‌دوست، اریک آنونبی، مصطفی حسرتی، ارسلان گلفام
آدرس: رمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجلۀ مطالعات زبان و گویش های غرب ایران
تلفن: ۰۸۳۳۴۲۸۳۹۰۳
وب سایت: https://jlw.razi.ac.ir/
پست الکترونیکی: jlw@razi.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲