مرمت و معماری ایران

مرمت و معماری ایران

مرمت و معماری ایران سال سوم پاییز و زمستان 1392 شماره 6 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

تداوم کارکرد، رویکرد غالب مداخلات حفاظتی در مسجد جامع اصفهان، گونه شناسی و تبیین رویکرد مداخلات حفاظتی از ابتدای شکل گیری مسجد تا دوره قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۹۶
۵.

ارزیابی تغییرات رنگی در لایه کوپریت تحت تأثیر مواد شیمیایی مورد استفاده در پاکسازی آلیاژ های مس تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲