مرمت و معماری ایران

مرمت و معماری ایران

مرمت و معماری ایران سال دوم پاییز و زمستان 1391 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۶.

عصاره چای سبز ( کاملیا سینن سیز)، بازدارنده گیاهی غیر سمّی برای کنترل خوردگی در آثار تاریخی مسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۸۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲