توسعه مهندسی بازار

توسعه مهندسی بازار

توسعه مهندسی بازار سال ششممهر و آبان 1391 شماره 27

یادداشت ها

گفتگوها

۱.

میزگرد: دیدگاهها و اندیشه ها؛ تحقیقات بازاریابی در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳
میزگرد ""تحقیقات بازاریابی در ایران""، یک شروع است که در آینده باید تکمیل شود؛ با وجود این، آغازی است که میتوان با دریافت دیدگاههای مدیران و پژوهشگران، آن را تداوم بخشید. قرار بود انتظارات مدیران از شرکتهای تحقیقات بازار و بالعکس، و نقش و جایگاه دانشگاه در زمینهی تحقیقات بازار، در این میزگرد مورد بحث قرار گیرد که تا حدودی به آن پرداخته شد. موانع موجود بر سر راه رشد صنعت تحقیقات بازاریابی کشور، بخش دیگری از موضوعاتی بود که در این میزگرد بحث و گفتگو راجع به آن صورت گرفت. افزون بر آن، دربارهی برخی موضوعات دیگر نیز بحث شد؛ به عنوان مثال، روشهای تازه برای تحقیقات بازار نظیر نورومارکتینگ و زیمت (ZMET).
۲.

استادان بازاریابی: بازاریابی کارآفرینانه؛ گفتگوی اختصاصی با دکتر سوزی موریش (سرویس بین الملل)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵
بازاریابی کارآفرینانه"" موضوع تازه ای است در بازاریابی. در ایران نیز این موضوع مطرح شد اما ظاهراً به تمام حوزه ها و وجوه ان با دقت نگریسته نشده است. برخی از کتابهایی که در این باره به چاپ رسید نیز با کاستیهایی جدی روبه رو بود. از همکارمان سیدسعید میرواحدی در نیوزلند درخواست کردیم این موضوع را با دکتر موریش، استاد دانشگاه کنتربری مطرح کند که در این زمینه یکی از مطرحترین استادان بازاریابی جهان است. میرواحدی، دانشجوی دکتری بازاریابی در دانشگاه کنتربری نیوزلند است که استاد راهنمایش نیز دکتر موریش است و پایان نامه اش نیز ارتباط دقیقی با این موضوع دارد. آنچه میخوانید حاصل گفتگوی میرواحدی با دکتر موریش است. در فرصتهای آتی، ابعاد و وجوه بیشتری از ""بازاریابی کارآفرینانه"" تقدیم خواهد شد. تا آن زمان، مطالعهی این گفتگو پیشنهاد میشود.

مقالات

۱.

مجلات بازاریابی و فروش: مجلهی نورومارکتینگ نظریه و کاربرد (مرکز مطالعات بازاریابی ایران)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲
نورومارکتینگ، نظریه و کاربرد"" نشریه ای نوپا در دنیا است که تاکنون تنها 2 شمارهی آن با تعداد صفحات محدود 122 صفحه) چاپ و منتشر شده است. اصلیترین دلیل آن نیز تازگی علم ""نورومارکتینگ"" است. تماس ""توسعه مهندسی بازار"" با دکتر کارلا ناگل، سرپرست انتشار این مجله و رئیس انجمن کسب وکار و علوم مارکتینگ (NMSBA)، تعجب وی و همکارانش را چنان برانگیخت که پرلطف، تمامی مطالب نشریه را در اختیارمان قرار دادند. همچنین وعدهی همکاریهای آتی را دادند که جزئیات آن در شماره های آینده درج خواهد شد. شایسته بود تا گزارشی کامل از علل و انگیزه های انتشار نشریهی ""نورومارکتینگ"" تقدیم خوانندگان نشریه (توسعه مهندسی بازار) شود. همچنین به دلیل دسترسی به تمامی مطالب نشریهی ""نورومارکتینگ، نظریه و کاربرد""، موضوعات متنوعی تهیه شد که میخوانید؛ نظیر: 1) زمان برگزاری اولین سمینار جهانی نورومارکتینگ 2) زمان برگزاری دومین سمینار جهانی نورومارکتینگ (7 و 8 مارس 2013 در برزیل) 3) بررسی کمپین تبلیغاتی نستله با حضور بازیگر مطرح سینما، جرج کلونی از نگاه نورومارکتینگ 4) آشنایی با بزرگان و پیشتازان کنونی پژوهشهای نورومارکتینگ و خلاصه پژوهشهای آنان. علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر میتوانند لوح فشرده (DVD) حاوی چندین فیلم نورومارکتینگ را خریداری کنند که به زبان انگلیسی است و با زیرنویس فارسی از سوی شرکت TMBA آماده سازی شده است؛ تلفن مرکز خرید: 71 و 66408251(021) فروشگاه انتشارات بازاریابی.
۲.

بازاریابی سیاسی: کاربرد ""نورومارکتینگ"" در سیاست؛ مطالعهی موردی: پیش بینی انتخابات امریکا (2008)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰
نورومارکتینگ""، ""نوروادورتایزینگ""، و واژه هایی از این دست، متکی است بر کاربرد عصب شناسی در بازاریابی، و کاربرد عصب شناسی در تبلیغات. ""نورومارکتینگ"" به بازاریابان اجازه میدهد تا بدانند مردم چه کالایی را خریداری میکنند. از آن مهمتر آنکه، اگر قرار است کالایی بیشتر بفروشد، بهتر است چه ویژگیهایی داشته باشد تا مغز خریداران، این ویژگیها را به گونه ای پردازش کند که به خرید بیشتر بینجامد. ""نوروادورتایزینگ"" به تبلیغاتچیها اجازه میدهد تا بدانند مردم چه تبلیغی را میپسندند، یا مورد علاقهی آنها نیست. از آن مهمتر آنکه، اگر قرار است تبلیغی بیشتر جلب توجه کند، بهتر است چه ویژگیهایی داشته باشد تا این ویژگیها را مغز به گونه ای پردازش کند که به جلب توجه بیشتر بینجامد. این نگاه سبب شد تا کارگزاران سیاسی بویژه ستادهای انتخاباتی رؤسای جمهور امریکا بر آن باشند که از ""نورومارکتینگ"" و ""نوروادورتایزینگ"" در عالم سیاست بویژه انتخابات، حداکثر استفاده را بکنند. هدف آن بود که ""رئیس جمهوری را به مردم بفروشند""؛ یعنی بتوانند آرای بیشتری از مردم را به نفع شخص خاصی جلب کنند. مطالعهی پیش رو آشکارا نشان میدهد چگونه ""نورومارکتینگ"" و ""نوروادورتایزینگ""، میتواند اطلاعات فراوانی را قبل از برگزاری انتخابات در اختیار کارگزاران سیاسی قرار دهد. این اطلاعات زمانی ارزشمندتر خواهد شد که کارگزاران سیاسی بر آن باشند تا در پی تغییر برنامهی مبارزاتی، نتیجهی بازی باخته را به برد تغییر دهند. واقعیتی شدنی که این روزها هم نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا بشدت سرگرم آنند. خواهید گفت چگونه؟ پاسخ این پرسش و پرسشهای فراوانی را در این اثر که پیش رو دارید، پیدا خواهید کرد.
۳.

مدیریت بازاریابی: مدیریت انتظارات مشتریان؛ هشدار برای شرکتهای پیشرو، نوید برای شرکتهای تازه تأسیس

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹
مدیریت انتظارات مشتریان"" کتابی است از تری شورتر و استیو تاورز. این کتاب را احمد آخوندی و محسن جاویدمؤید ترجمه کرده اند. انتشارات بازاریابی این کتاب را با پیشگفتاری از پرویز درگی در 208 صفحه، چاپ و توزیع کرده است؛ بیست وپنجمین کتاب بازاریابی که انتشارات بازاریابی آن را چاپ و توزیع کرده است. برای آگاهی از محتوای این کتاب، گفتگویی با مترجمان کتاب انجام شده که در پی میخوانید. در این گفتگو، اصلیترین موضوعات کتاب معرفی شده است. در این گفتگو، همچنین از فیلمهایی نام برده شده است که میتواند محتوای کتاب را غنی سازد. هم فیلمها و هم کتاب مدیریت انتظارات مشتریان از فروشگاه انتشارات بازاریابی قابل خریداری است. تلفن فروشگاه انتشارات بازاریابی: 71 و 66408251
۴.

نورومارکتینگ: فیلمهای نورومارکتینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷
نورومارکتینگ"" یا ""کاربرد عصب شناسی در بازاریابی"" صفحات متنوعی را در این شمارهی نشریه به خود اختصاص داد. در شمارهی پیشین ""توسعه مهندسی بازار"" نیز صفحاتی به نورومارکتینگ اختصاص داشت. با وجود این، ضرورت داشت تا فیلمهای متعددی از دانشگاهها و مؤسسات برتر جهانی تهیه شود. این فیلمها به سهم خود میتوانند تا حدودی از دنیای تازه و گستردهی ""نورومارکتینگ""، اطلاعات جامع تصویری در اختیار مخاطبان قرار دهند. 10 فیلم به زبان انگلیسی تهیه شده اما با زیرنویس فارسی تکثیر شده است. این فیلمها در قالب یک لوح فشرده به قیمت 3500 تومان قابل خریداری است. تلفن فروشگاه انتشارات بازاریابی: 71 و 66408251 ، نشانی اینترنتی: www.marketingshop.ir
۵.

آموزشگاه بازارسازان (فیلمهای آموزش فروش): 72 فیلم کاربردی آموزش فروش + تیزر تبلیغاتی شرکتهای برتر جهانی برای ویزیتورهای حرفه ای و فروشنده ها

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴
آموزشگاه بازارسازان، مرکز تخصصی پرورش نیروهای ویزیتوری و فروش، دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور است. آموزشگاه بازارسازان در کنار فعالیتهای ثبت نام از شرکتهای پخش و توزیع یا اشخاصی که علاقه مند به فروش و فروش حرفه ای هستند، اقدام تازه ای را به انجام رسانده و تداوم بخشیده است. آموزشگاه بازارسازان با تهیهی فیلمهایی از برترین مربیان فروش دنیا سعی کرده است به عنوان یک منبع کمک آموزشی در خدمت فروشندگان و ویزیتورها باشد. این فیلمها به زبان انگلیسی است اما با زیرنویس فارسی تهیه و تولید شده است. تاکنون 72 فیلم در قالب 9 لوح فشرده (DVD) تولید شده و قابل خریداری است. 31500 تومان هزینهی فیلمها است. البته هر لوح فشرده به قیمت 3500 تومان حاوی 8 فیلم نیز به صورت جداگانه قابل خریداری است. بازارسازان برای آنکه ویزیتورها با دنیای خلاق تبلیغات آشنا شوند، در هر لوح فشرده، به صورت جداگانه 3 فیلم تبلیغاتی از شرکتهای بزرگ دنیا را نیز آورده است که در جای خود، هم آموزشی است و هم حالت سرگرمی دارد. برای خرید این فیلمها میتوانید با فروشگاه انتشارات بازاریابی تماس بگیرید و فیلمها را خریداری کنید: تلفن: 71 و 66408251/ سایت: www.marketingshop.ir
۶.

استادان بازاریابی: با بزرگان بازار و دانشگاه (متولدان آبان ماه) (سرویس بین الملل)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹
متولدان آبان ماه را از ""دانشگاه بازار"" و ""دانشگاه علم"" جستجو کردیم. ایندرا نویی، مدیرعامل پپسی، و تیم کوک، مدیرعامل اپل، از ""دانشگاه بازار"" معرفی شدند. هر یک از این دو، موفقیتهای فراوانی را نصیب شرکت خود ساخته اند. تام پیترز، استاد و نویسندهی معروف جهانی، و زیگ زیگلار، فروشندهی بین المللی، در زمرهی سرآمدان جهانی هستند که آثار و تألیفات آنها مورد توجه دانشگاهیان و مدیران کسب وکاری قرار دارد. پیشنهاد شما برای شمارهی آیندهی مجلهی ""توسعه مهندسی بازار"" (آذر و دی، سال ششم، شمارهی 28) چه کسانی است؟ شما میتوانید متولدان ماههای آذر و دی را به صورت جداگانه برای ""دانشگاه بازار"" و ""دانشگاه علم"" معرفی کنید. تلفن تماس: 66423667 و 66434055.
۷.

بازاریابی بین الملل: بازاریابی بین الملل در گفتگوی اختصاصی ""توسعه مهندسی بازار"" با پروفسور آنک ویزیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸
ساک آنکویزیت، استاد برجستهی امریکایی، متولد تایلند، دارای پدر و مادر چینی، در زمرهی برجستگان بازاریابی بین المللی است که تصمیم دارد بتدریج از فعالیت دانشگاهی فاصله بگیرد و بازنشسته شود. دانش علمی او در بازاریابی بین المللی، بخصوص نگاه عملیاتی و نقادانهی وی سبب شد تا گفتگویی با وی داشته باشیم بویژه آنکه کتاب ""بازاریابی بین المللی"" او با استقبال فراوان دانشگاههای مطرح جهان روبه رو شده و به ""ویرایش پنجم"" رسیده است. ویرایش پنجم کتاب ""بازاریابی بین المللی، استراتژی و تئوری""، بتازگی از سوی مترجمان ایرانی مورد توجه قرار گرفت و منتشر شد. برای تکمیل این گفتگو، پیشنهاد میشود گفتگوی توسعه مهندسی بازار را با یکی از مترجمان کتاب ""ساک آنکویزیت"" در همین شماره بخوانید.
۸.

بازاریابی بین الملل: گفتگو با مهدی بهبودی، مترجم کتاب بازاریابی بین المللی؛ تولید ریالی، فروش دلاری، راه حل امروز بازاریابی بین المللی صنایع ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۱
بازاریابی بین المللی، استراتژی و تئوری"" اثر ساک آنکویزیت و جان شائو، با ترجمهی مهدی بهبودی، علیاکبر امینی، و اللهیار اردکانی از سوی انتشارات ترمه در 536 صفحه با قیمت 25 هزار تومان در قطع رحلی و جلد گالینگور به تازگی چاپ و توزیع شد. تازگی این اثر، به همراه سایر ویژگیهای کتاب سبب شد تا با مهدی بهبودی، مترجم نخست این کتاب گفتگویی داشته باشیم. بهبودی، مدیریت پژوهشی مؤسسهی آموزش عالی غزالی را بر عهده دارد. شایستهی یادآوری است برای تکمیل این گفتگو، گفتگوی اختصاصی ما با مؤلف این اثر یعنی دکتر ساک آنکویزیت را در همین شماره از نشریهی توسعه مهندسی بازار بخوانید. این دو گفتگو در مجموع، نمایی کامل از کتاب بازاریابی بین المللی را به تصویر میکشند.
۹.

داستان شرکتها: پروکتراندگمبل؛ رهبر تنوع برند درجهان با 5 میلیون مصرفکننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷
داستان شرکت پروکتر اند گمبل، تصویر جامعی از این شرکت بزرگ جهانی دارد که 50 برند بین المللی دارد و با بیش از 5 میلیون مصرفکننده در ارتباط است و میکوشد از تمامی رویدادهای جهانی به سود خود بهره مند شود نظیر حضور در المپیک 2012 لندن. آیا شرکتهای ایرانی میتوانند با الگوبرداری آگاهانه از راه و رسم شرکتهای بزرگ جهانی، به رشد و گسترش خود دست یابند؟ پاسخ این پرسش را پس از مطالعهی این اثر، دشوارتر خواهید داد؛ چرا که پراکتر اند گمبل بر آن بوده تا تمامی زوایای مدیریتی، رسیدگی به کارکنان، توجه به سود سهامداران، و از همه مهمتر نفع مصرفکنندگان را دیده و اقدامات سودمند خود را اجرا کند.
۱۰.

بازاریابی حسی (مطالعات موردی): کمپینهای برتر بازاریابی حسی (دپارتمان بازاریابی حسی TMBA)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷
بازاریابی حسی در ماهها و روزهای اخیر با طراحی برنامه های متنوع و آمیزه ای از دانش و هنر، بر آن است تا مشتریان را بیش از پیش شگفت زده کند. تاکنون مجموعهی نسبتاً قابل ملاحظه ای از این کمپینهای متعدد را در توسعه مهندسی بازار خوانده اید نظیر پراکتر اند گمبل، بیام دبلیو، آدیداس، سامسونگ، باشگاه آرسنال، المپیک 2012 لندن، و... اینک در این شماره، با اجرای کمپینهای فوق العاده جالب شورولت، کوکاکولا، اورال بی، ایکیا، گوئرتز، و مرسدس بنز آشنا میشوید که هر یک به سهم خویش علاقه مندند تا مشتریان را به تعجب وادارند و ذهن آنها را بیشتر با نام تجاری خود پیوند بزنند. آیا این کمپینها توانسته اند به این هدف دست یابند؟ پاسخ این پرسش را پس از مطالعهی این اثر بدهید.
۱۱.

مفاهیم بازاریابی: معنای استراتژی و تاکتیک در بازاریابی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵
دانش بازاریابی در ایران با برخی موانع جدی روبه رو است. از جمله آنکه هنوز دربارهی مفاهیم پایه ای و اساسی بازاریابی یک مرجع قابل استفاده برای استادان بازاریابی، دانشجویان بازاریابی و مدیران بازاریابی نداریم. اثری که پیش رو دارید، کوشیده است یک گام برای کاهش این موانع بردارد. از ""استراتژی"" و ""تاکتیک"" بر پایهی منابع ارزشمند بازاریابی در این اثر تعریف دقیقی شده است. آیا شما تعریف دقیقی از این دو واژه دارید؟
۱۲.

تازه های بازاریابی: ""نورومارکتینگ""؛ فوت کوزه گری برندهای برتر جهانی (مرکز مطالعات بازاریابی ایران)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹
هیوندا، پپسی، یاهو، اییبی، مایکروسافت، مینیکوپر چه انتظاری از نورومارکتینگ دارند؟ ""نورومارکتینگ"" اکنون به ابزاری رایج برای برترین برندهای جهانی تبدیل شده است. واقعیت تردیدناپذیر آنکه، بیش از 30 درصد برندهای جهانی، از ""نورومارکتینگ"" برای اصلیترین فعالیتهای خود حداکثر استفاده را میبرند. با وجود این، میزان گزارشهای رسمی در این باره فوق العاده اندک است و این یعنی، برندهای برتر جهانی، تمایل آشکاری دارند تا ""پنهان سازی"" کنند؛ چرا که قرار نیست و ضرورتی ندارد فوت ""کوزه گری"" در اختیار سایرین قرار گیرد! اثر حاضر یک فرصت مغتنم است تا بدانیم شرکتهای هیوندا، پپسی، اییبی، مایکروسافت، یاهو، و مینیکوپر چگونه و چرا از ""نورومارکتینگ"" استفاده میکنند.
۱۳.

تازه های بازاریابی: نورومارکتینگ؛ نقشهی راه بازاریابان از آنچه در مغز مشتریان میگذرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷
از دیرباز همیشه افرادی بوده اند که سودای ثروتمند شدن داشته و حتی کودکی آنها مترادف با رؤیاپردازی و آرزوهای دور و دراز بوده است. بررسیها نشان داده است که در طول تاریخ همواره افرادی وجود داشته اند که ثروت و دارایی خود را در جایی مخفی میکرده اند و کسانی هم به دنبال این مال و ثروت، رنج بسیار را به جان میخریده اند. قرن 18 و 19 اوج این ماجراجوییها بود، تا آنجا که در سال 1840 مورگان و بیلی بالج توانستند گنجی به ارزش 5 میلیون دلار را از اعماق خلیج آپالاچی بیرون بکشند. بازاریابان نیز همواره در آرزوی دستیابی به نقشهی ذهن مشتری خود بوده اند؛ خبر خوش آنکه امروزه گوشه ای از نقشهی دستیابی به این گنج بیپایان، از سوی متخصصان نورومارکتینگ در دسترس آنها قرار گرفته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸