تفکر و کودک

تفکر و کودک

تفکر و کودک سال اول بهار و تابستان 1389 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۵.

بررسی تأثیر اجرای برنامه آموزش فلسفه برای کودکان به روش اجتماع پژوهشی، بر رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۵۳
۶.

سیر تحول و شکل گیری مهارت های تفکر انتقادی در داستان های تألیفی ایرانی برای کودکان و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

کودکان متفکر، روابط میان فردی مؤثر : مطالعه تحقیقی پیرامون تأثیر برنامه « فلسفه برای کودکان » بر ارتباطات اجتماعی کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰