تازه های اقتصاد

تازه های اقتصاد

تازه های اقتصاد تابستان 1390 شماره 132

مقالات

۱.

ابزارهای سیاست پولی مبتنی بر نرخ بهره در مقایسه با ابزارهای سیاست پولی غیرربوی

۲.

عملکرد ابزارهای تأمین مالی در نظام بانکداری بدون ربا در ایران

۳.

عملکرد سیاست پولی در ایران طی سال­های 1351 تا 1388

۴.

آسیب­شناسی اجرای بانکداری اسلامی در کشور: دلالت­هایی برای تحول نظام بانکی

۵.

آسیب شناسی طرح پیشنهادی مجلس برای تحول نظام بانکی کشور

۶.

با دقت برانید

۸.

فضای کسب وکار

۹.

کنترل ذخایر اضافی بانکها، ابزار سیاست پولی

۱۰.

نهادهای مالی مفقوده در طرح تحول نظام بانکی در مقایسه با تجربه دیگر کشورها

۱۲.

نظام بودجه ریزی و بهبود محیط کسب وکار

۱۳.

الگوی رتبه بندی کملز در چارچوب بانکداری اسلامی

۱۴.

راهبرد بانک مرکزی در زمینه اعطای مجوزهای بانکی

۱۵.

راهکارهای مبارزه با پول شویی در بانکها و مؤسسات اعتباری

۱۷.

تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفکننده در مناطق مختلف جهان

۱۸.

تجربه سوئیس در تدوین و اجرای طرح جامع تحول نظام بانکی

۱۹.

مروری بر تجربیات موفق بانکداری اسلامی در جهان

۲۰.

تأمین مالی خرد اسلامی و نقش آن در تقویت عدالت و رضایت اجتماعی

۲۱.

ضرورت بازتعریف الگوی ایجاد نهادهای جدید در طرح تحول نظام بانکی

۲۲.

ضرورت تعمیق ابزارهای تأمین مالی در برنامه پنجم توسعه

گفتگوها

۱.

طرح تحول نظام بانکی؛ ضرورت­ها و چالش­ها

مصاحبه شونده: مصاحبه کننده: نویسنده:

کلید واژه ها: بانک مرکزینظام بانکینرخ سودطرح تحولبدهی های معوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۵۸۷